Velika promena EU propisa o kontroli TAHOGRAFA – Kazne i za prekršaje u trećoj zemlji, provera 56 umesto 28 dana

Evropska unija uvodi velike promene zakonodavstva u oblasti kontrole tahografa. Neke novine već su stupile na snagu, a pojedine će tek krenuti da se primenjuju od naredne godine, podseća portal trans.info.

Uredba EU 2024/1258 Evropskog parlamenta i veća, koja je stupio na snagu 22. maja, prvi je amandman na regulativu EC 561/2006 od 2020. godine. U to vreme, promene su bile neophodne zbog Paketa mobilnosti, a aktuelne izmene rezultat su naknadne evaluacije gore pomenute uredbe.

Izmene se uglavnom odnose na povremeni prevoz putnika drumskim putem, ali novi propis uvodi i neke značajne promene u drumskom prevozu tereta.

Stupanjem na snagu ovog propisa, promenjen je sistem kazni za prekršaje u vezi sa tahografom. Ranije su se kazne mogle izricati samo unutar zemlje u kojoj je došlo do kršenja. Prema presudi Suda pravde Evropske unije (9. septembra 2021, slučaj C-906), propisi su dozvoljavali izricanje kazni za kršenje propisa o radnom vremenu vozača bez obzira na to gde je došlo do povrede, ali ne i za kršenje Uredbe 165/2014 (EU), koja se odnose na rad tahografa.

Sada je moguće izreći kaznu u bilo kojoj zemlji Evropske unije. Na primer, inspektor u bilo kojoj zemlji EU će moći da kazni vozača zbog toga što nije evidentirao prelazak granice između drugih zemalja.

Uredba (EU) 2024/1258 omogućiće kontrolnim organima da izriču kazne za prekršaje u vezi sa tahografom koji su se desili u poslednjih 28 dana, bez obzira na zemlju u kojoj je kršenje počinjeno.

Član 15 nove Uredbe EU 2024/1258 Evropskog parlamenta i veća, izvor: Evropski parlament

Zakonodavni akt navodi:

Država članica će ovlastiti nadležne organe da izreknu kazne preduzeću ili vozaču za kršenje ove Uredbe ili Uredbe (EU) br. 165/2014 koje je otkriveno na njenoj teritoriji i za koje još nije izrečena kazna, čak ako se ta povreda dogodila na teritoriji druge države članice ili treće zemlje.

Takođe treba napomenuti da će od 1. januara 2025. godine, odnosno za šest meseci, provere na putu pokrivati prekršaje iz prethodnih 56 dana umesto sadašnjih 28 dana, piše trans.info. 

Kompletan EU zakon 2024/1258 možete pogledati na sajtu Evropskog parlamenta (dostupan je na preko 20 jezika). 

Foto: Shutterstock, ilustracija

  • BONUS SADRŽAJ:

Nevena i Goran voze u dvojnoj posadi i pričaju zanimljive događaje se druma. Koje su prednosti vožnje u paru za poslodavca, a koje za vozače? Kako se snalaze naši vozači kada se dogodi “probijanje na tahografu”? Šta je najvažnije kada vas zaustavi policija?

Pridružite se

Saznajte prvi najvažnije vesti, budite informisani. Pridružite se našoj Viber zajednici i prijavite za newsletter.