Da li ste spremni za nova pravila igre – Zakon o prevozu tereta u drumskom saobraćaju stupa na snagu 13. februara

kamionski_transport_230214Zakon o prevozu tereta u drumskom saobraćaju stupa na snagu 13. februara 2017. godine. U pitanju je izuzetno važan pravni akt koji donosi mnogobrojne novine. U Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, kažu za PlutonLogistics, da se  primenom ovog zakona podstiču privredni subjekti da legalno posluju na saobraćajnom tržištu domaćeg i međunarodnog drumskog prevoza. Zakon podstiče i tržišnu konkurenciju između prevoznika u toj grani saobraćaja.

MEĐUNARODNI TRANSPORT BEZ PRETHODNOG ISKUSTVA

Propisani su novi uslovi za privredne subjekte koji mogu da obavljaju domaći i međunarodni prevoz u drumskom saobraćaju. Olakšan je pristup profesiji domaćeg prevoznika u međunarodnom prevozu tako što nema više uslova u pogledu prethodnog obavljanja odgovarajuće vrste domaćeg prevoza u trajanju od tri godine koji je predviđen važećim zakonom kojim se uređuje međunarodni prevoz tereta u drumskom saobraćaju. Ublažen je uslov koji prevoznici u međunarodnom prevozu moraju da ispune u pogledu tehničke opremljenosti u smislu da privredno društvo, drugo pravno lice ili preduzetnik može da se registruje jednim teretnim vozilom ukupne mase veće od 3.500 kilograma koje poseduje u vlasništvu ili je zakupljeno po osnovu ugovora o finansijskom lizingu ili ugovora o zakupu.

PREDUZETNICI U MEĐUNARODNOM TRANSPORTU

Uvedeni su preduzetnici kao privredni subjekti koji mogu da obavljaju domaći i međunarodni prevoz tereta za razliku od važećih propisa prema kojima preduzetnici nisu mogli da obavljaju međunarodni prevoz. Iz svega navedenog proizilazi da se omogućava pristup delatnosti međunarodnog prevoza tereta znatno većem broju privrednih subjekata i stvaraju se mogućnosti za podsticanje konkurencije.

REGISTRACIJA PREVOZNIKA ZA SOPSTVENE POTREBE

kamion_050217Predviđena je obaveza evidentiranja domaćeg privrednog društva, drugog pravnog lica, preduzetnika, odnosno poljoprivrednika koje obavlja prevoz tereta za sopstvene potrebe u registar koji vodi opštinska, odnosno gradska uprava, odnosno uprava Grada Beograda. Ovim rešenjem se subjekti koji vrše prevoz za sopstvene potrebe sprečavaju da pod vidom prevoza za sopstvene potrebe obavljaju javni prevoz i suzbija se „siva ekonomija“ u obavljanju javnog prevoza tereta i nelojalna konkurencija na tržištu međunarodnog prevoza.

JAVNI PRVOZ

Jasno je definisano šta je javni prevoz koji je ovim zakonom zabranjen, a obavlja ga lice koje nema svojstvo prevoznika čime se postiže suzbijanje „sive ekonomije“ u obavljanju javnog prevoza tereta. Takođe, predviđaju se uslovi i odgovarajuća dokumentacija koja je neophodno da se nalazi u teretnom vozilu domaćeg i stranog prevoznika kojom se dokazuje obavljanje odgovarajuće vrste javnog prevoza, odnosno prevoza za sopstvene potrebe.

NEZAKONIT TRANSPORT U DRUGOJ DRŽAVI

Predviđene su administrativne mere koje preduzima Ministarstvo na zahtev nadležnih organa drugih država u slučajevima kada domaći prevoznici nezakonito obavljaju međunarodni prevoz na teritoriji tih država. Ovim rešenjem obezbeđuje se sprovođenje bilateralnih sporazuma u oblasti prevoza u drumskom saobraćaju i obezbeđuje viši nivo zakonitog obavljanja međunarodnog prevoza u saradnji sa nadležnim organima drugih država.

VANDREDNE SITUACIJE

Predviđene su mere u slučaju vanrednih situacija pri čemu se pod vanrednom situacijom smatra poremećaj u funkcionisanju privrede na duži rok, a koji za posledicu ima preveliku ponudu ili tražnju prevoznih usluga na domaćem tržištu prevoza tereta čime je ugroženo poslovanje domaćih prevoznika u prevozu tereta u drumskom saobraćaju ili privrednih društava, odnosno preduzetnika koji izvoze svoje proizvode, uz uslov da kratkoročne i dugoročne prognoze situacije u ovoj privrednoj delatnosti ne pokazuju mogućnost značajnijeg i trajnog poboljšanja.

RECIPROCITET

Takođe, u slučaju nejednakog tretmana domaćeg prevoznika u stranoj državi u odnosu na tretman prevoznika iz te države u Republici Srbiji, zakon predviđa donošenje odluke Vlade u cilju obezbeđivanja reciprociteta u obavljanju međunarodnog prevoza tereta sa drugim državama.

Kompletan zakon pročitajte OVDE.