Kako podneti zahtev za sertifikat o profesionalnoj osposobljenosti?

Jedan korak do dobijanja licence za transport je posedovanje sertifikata o profesionalnoj osposobljenosti. Već smo pisali da će sudeći prema

Read more

Građevinsko, trgovinsko, radno pravo – Šta će sve polagati zaposleni kako bi dobili sertifikate?

Novi Zakon o prevozu tereta uvodi brojne novine, među kojima su i sertifikati o profesionalnoj osposobljenosti koje moraju da imaju

Read more

Zahtev za licencu za prevoz u pet koraka

Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture je 2. marta objavilo Uputstvo za podnošenje zahteva za izdavanje licence za prevoz, zajedno sa

Read more

Promene u vaznom parku prevoznika moraju biti upisane u potvrdu

Uprava carina je 6. marta 2017. godine, u skladu sa obaveštenjem Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, dopunila uputstvo za postupanje

Read more

Uverenje umesto licence – Nedoumice oko primene Zakona o prevozu tereta u drumskom saobraćaju

Uprava carina uputila je dopis svim učesnicima u transportu robe da je Zakon o prevozu tereta u drumskom saobraćaju stupio

Read more