Nova potvrda o aktivnostima vozača

kamioni_1_040916Pravilnik o potvrdi o aktivnostima vozača stupio je na snagu 5. januara 2017. godine. Pravilnik je donet na osnovu Zakona o radnom vremenu posade vozila u drumskom prevozu i tahografima (“Sl. glasnik RS”, br. 96/2015) kojim je propisano da ukoliko je vozač u određenom periodu vremena koristio bolovanje, bio na godišnjem odmoru, odsustvovao sa posla, upravljao vozilom koje nije iz oblasti primene ovog zakona, obavljao ostale poslove osim upravljanja vozilom ili bio raspoloživ, prevoznik je dužan da za svaki takav period vozaču izda Potvrdu o aktivnostima vozača.

Pravilnikom je propisan izgled, sadržaj i način popunjavanja potvrde. Kada je u pitanju način popunjavanja, treba znati da se potvrda može štampati na memorandumu preduzeća i da se ne mora overavati pečatom preduzeća, as tim da se mora popuniti štampanim kucanim slovima, odnosno putem računara latiničkim pismom. Podaci koji se upišu u potvrdu ne smeju se menjati. Sva polja na Potvrdi moraju biti popunjena pre početka putovanja. Na kraju, važno je napomenuti da potvrdu potpisuju predstavnik prevoznika i vozač za koga se potvrda izdaje, navelo je poslovno udruženje Međunarodni transport na svom sajtu.

Pravilnik možete pročitati OVDE

Obrazac Potvrde o aktivnostima vozača možete preuzeti OVDE