Usvojen Zakon o radnom vremenu posade vozila u drumskom prevozu i tahografima

Skupština Srbije je usvojila Zakon o radnom vremenu posade vozila u drumskom prevozu i tahografima, tako da su srpski vozači uskladili svoje poslovanje sa pravilima u Evropskoj uniji.

Novi zakon doneo je ujednačena pravila za domaće prevoznike koji voze u Evropi, kao i za strane koji voze kod nas. Definisanjem radnog vremena posade  vozila ovim zakonom ispravlja se trenutna neusaglašenost propisa EU sa važećim Zakonom o radu, što ima za posledicu da se srpski prevoznici nalaze u podređenom položaju u odnosu na konkurenciju u međunarodnom saobraćaju koja primenjuje evropske propise.

Odredbama ovog zakona omogućava se konkurentnost naših prevoznika na međunarodnom tržištu transportnih usluga. Zakonom o radnom vremenu posade vozila u drumskom prevozu i tahografima uređuju se radno vreme, pauze i odmori posade vozila u drumskom prevozu; vreme upravljanja vozilom; uslovi koje mora da ispuni tahograf u pogledu odobrenja tipa i način korišćenja tahografa, tahografskih listića i tahografskih kartica, kao i vozila u koja mora biti ugrađen tahograf; naknadna ugradnja i kontrola graničnika brzine; izdavanje tahografskih kartica i uslovi za izbor proizvođača tahografskih kartica; poslovi u vezi sa tahografima i uslovi za izdavanje dozvole radionice za tahografe.

Foto: big_tau/fotolia.com
Foto: big_tau/fotolia.com

– Novine koje donosi zakon se uglavnom odnose na unutrašnji prevoz koji je do sada obavljan u skladu sa Zakonom o bezbednosti saobraćaja na putevima, dok za međunarodni prevoz koji je do sada obavljan u skladu sa AETR-om i Uredbom o vremenu odmora i upravljanja vozača motornih vozila kada obavljaju međunarodni prevoz, kao i o primeni sistema digitalnih tahografa nema suštinskih novina u oblasti vremena upravljanja, pauza i odmora. Bitna novina za međunarodni prevoz je da se odredbama ovog zakona regulišu pitanja radnog vremena i odmora u toku dnevnog rada što je do sada bilo regulisano Zakonom o radu – navodi poslovno udruženje „Međunarodni transport“ na svom sajtu.

Kompletan zakon pročitajte OVDE

Podeli na društvenim mrežama:

Slične teme...

Kazna 71.650 EUR zbog manipulacije tahografa u Dan... Holandski portal transport-online objavio je vest da je slovenačkom vozaču kamiona u decembru 2018. godine naplaćena kazna u izuzetno visokom iznosu o...
Tahograf obavezan u svim kamionima Vozače u drumskom saobraćaju, one koji moraju da vode računa o radnom vremenu i imaju tahograf, čekaju nova pravila. Upravo se usvajaju izmene i dopun...
Vlada usvojila izmene zakona o radnom vremenu voza... Vlada Srbije usvojila je Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o radnom vremenu posade vozila u drumskom prevozu i tahografima. Tim dokumentom s...
Šta u slučaju gubitka kartice vozača? Kartica vozača je jedan od najvažnijih dokumenata profesionalnog vozača teretnog vozila. Ona služi za identifikaciju vozača i sadrži informacije o dog...
Promene kod tehničkog pregleda – Usvojene iz... Skupština Srbije usvojila je 9. novembra izmene Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima Srbije, kojima se ukida odredba koja je predviđala tehničk...
Zakon o radnom vremenu vozača i tahografima –... Posle tri godine od početka primene  Zakona o radnom vremenu posade vozila u drumskom prevozu i tahografima predložena je izmena zarad otklanjanja uoč...
Menja se zakon o radnom vremenu vozača i tahografi... Nakon nešto manje od tri godine od donošenja Zakona o radnom vremenu posade vozila u drumskom prevozu i tahografima, Ministarstvo građevinarstva, saob...
Izuzetno visoke kazne za manipulaciju tahografa i... Rumunski prevoznik je nedavno u Nemačkoj kažnjen zbog manipulacije tahografa kaznom u iznosu od čak 21.000 evra. Rumunski prevoznik snosio je i troško...