Usvojen Zakon o radnom vremenu posade vozila u drumskom prevozu i tahografima

Skupština Srbije je usvojila Zakon o radnom vremenu posade vozila u drumskom prevozu i tahografima, tako da su srpski vozači uskladili svoje poslovanje sa pravilima u Evropskoj uniji.

Novi zakon doneo je ujednačena pravila za domaće prevoznike koji voze u Evropi, kao i za strane koji voze kod nas. Definisanjem radnog vremena posade  vozila ovim zakonom ispravlja se trenutna neusaglašenost propisa EU sa važećim Zakonom o radu, što ima za posledicu da se srpski prevoznici nalaze u podređenom položaju u odnosu na konkurenciju u međunarodnom saobraćaju koja primenjuje evropske propise.

Odredbama ovog zakona omogućava se konkurentnost naših prevoznika na međunarodnom tržištu transportnih usluga. Zakonom o radnom vremenu posade vozila u drumskom prevozu i tahografima uređuju se radno vreme, pauze i odmori posade vozila u drumskom prevozu; vreme upravljanja vozilom; uslovi koje mora da ispuni tahograf u pogledu odobrenja tipa i način korišćenja tahografa, tahografskih listića i tahografskih kartica, kao i vozila u koja mora biti ugrađen tahograf; naknadna ugradnja i kontrola graničnika brzine; izdavanje tahografskih kartica i uslovi za izbor proizvođača tahografskih kartica; poslovi u vezi sa tahografima i uslovi za izdavanje dozvole radionice za tahografe.

Foto: big_tau/fotolia.com
Foto: big_tau/fotolia.com

– Novine koje donosi zakon se uglavnom odnose na unutrašnji prevoz koji je do sada obavljan u skladu sa Zakonom o bezbednosti saobraćaja na putevima, dok za međunarodni prevoz koji je do sada obavljan u skladu sa AETR-om i Uredbom o vremenu odmora i upravljanja vozača motornih vozila kada obavljaju međunarodni prevoz, kao i o primeni sistema digitalnih tahografa nema suštinskih novina u oblasti vremena upravljanja, pauza i odmora. Bitna novina za međunarodni prevoz je da se odredbama ovog zakona regulišu pitanja radnog vremena i odmora u toku dnevnog rada što je do sada bilo regulisano Zakonom o radu – navodi poslovno udruženje „Međunarodni transport“ na svom sajtu.

Kompletan zakon pročitajte OVDE

Podeli na društvenim mrežama:

Slične teme...

Kako izbeći kaznu zbog prekoračenja vremena upravl... Saobraćajna zagušenja, nezgode, nedostatak parking mesta, nenajavljeni radovi na putu i slično predstavljaju česte probleme na putu. Nažalost, takvi d...
Saobraćajne nesreće koštaju državu 300 mil EUR!... Broj poginulih u saobraćajnim nesrećama u Srbiji u poslednjih 20 godina prepolovljen je na oko 600 godišnje, što je i dalje visok broj, a troškovi koj...
Sastanak prevoznika 25. januara u Čačku Udruženje poslodavaca u drumskom saobraćaju "Srbijatransport" organizuje sastanak prevoznika iz Čačka, Kraljeva, Gornjeg Milanovca, Lučana, Arilja, Po...
Tehnički pregled vozila u Srbiji – Da li je... S obzirom na činjenicu da je tehnički pregled vozila jedna od najbitnijih stavki kod održavanja automobila jer od njega zavisi bezbednost u saobraćaju...
Obavezna ugradnja smart tahografa od polovine juna... Činjenica je da je danas organizacija rada vozača zakonski uslovljena, sa jedne strane, propisima o vremenu upravljanja i odmora vozača, a sa druge, s...
Predviđanje i kontrola radnog vremena vozača ̵... Kako bi se pomoglo transportnim kompanijama u kontrolisanju i smanjenju troškova transporta, kompanija “CVS mobile” je razvila aplikaciju koja, prema ...
Ovo su nova pravila za korišćenje tahografa! Na osnovu Zakona o radnom vremenu posade vozila u drumskom prevozu i tahografima, Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture donelo je P...
SAVETI: Evidencija radnog vremena člana posade voz... Pravilnik o evidenciji radnog vremena člana posade vozila, koji je stupio na snagu  1. aprila, uveo je važne novine u ovoj oblasti. Najvažnija je da j...