Usvojen Zakon o radnom vremenu posade vozila u drumskom prevozu i tahografima

Skupština Srbije je usvojila Zakon o radnom vremenu posade vozila u drumskom prevozu i tahografima, tako da su srpski vozači uskladili svoje poslovanje sa pravilima u Evropskoj uniji.

Novi zakon doneo je ujednačena pravila za domaće prevoznike koji voze u Evropi, kao i za strane koji voze kod nas. Definisanjem radnog vremena posade  vozila ovim zakonom ispravlja se trenutna neusaglašenost propisa EU sa važećim Zakonom o radu, što ima za posledicu da se srpski prevoznici nalaze u podređenom položaju u odnosu na konkurenciju u međunarodnom saobraćaju koja primenjuje evropske propise.

Odredbama ovog zakona omogućava se konkurentnost naših prevoznika na međunarodnom tržištu transportnih usluga. Zakonom o radnom vremenu posade vozila u drumskom prevozu i tahografima uređuju se radno vreme, pauze i odmori posade vozila u drumskom prevozu; vreme upravljanja vozilom; uslovi koje mora da ispuni tahograf u pogledu odobrenja tipa i način korišćenja tahografa, tahografskih listića i tahografskih kartica, kao i vozila u koja mora biti ugrađen tahograf; naknadna ugradnja i kontrola graničnika brzine; izdavanje tahografskih kartica i uslovi za izbor proizvođača tahografskih kartica; poslovi u vezi sa tahografima i uslovi za izdavanje dozvole radionice za tahografe.

Foto: big_tau/fotolia.com
Foto: big_tau/fotolia.com

– Novine koje donosi zakon se uglavnom odnose na unutrašnji prevoz koji je do sada obavljan u skladu sa Zakonom o bezbednosti saobraćaja na putevima, dok za međunarodni prevoz koji je do sada obavljan u skladu sa AETR-om i Uredbom o vremenu odmora i upravljanja vozača motornih vozila kada obavljaju međunarodni prevoz, kao i o primeni sistema digitalnih tahografa nema suštinskih novina u oblasti vremena upravljanja, pauza i odmora. Bitna novina za međunarodni prevoz je da se odredbama ovog zakona regulišu pitanja radnog vremena i odmora u toku dnevnog rada što je do sada bilo regulisano Zakonom o radu – navodi poslovno udruženje „Međunarodni transport“ na svom sajtu.

Kompletan zakon pročitajte OVDE

Pridružite se

Saznajte prvi najvažnije vesti, budite informisani. Pridružite se našoj Viber zajednici i prijavite za newsletter.