Usvojen Zakon o prevozu tereta u drumskom saobraćaju – Kako do licence?

Bez velike medijske pompe i javnih informacija usvojen je Zakon o prevozu tereta u drumskom saobraćaju. Skupština ga je izglasala 31. jula, a 4, avgusta je objavlje u “Službenom glasniku”. Zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku”, a primenjuje se po isteku 18 meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Ovim zakonom uređuju se uslovi i način obavljanja javnog prevoza tereta i prevoza tereta za sopstvene potrebe u domaćem drumskom saobraćaju, odnosno javnog prevoza tereta i prevoza tereta za sopstvene potrebe u međunarodnom drumskom saobraćaju i inspekcijski nadzor.

LICENCE

Kako je ranije najavljeno, najvažnija novina uvođenje licenci za prevoznike, u članu 10 zakona je navedeno da javni prevoz tereta može obavljati domaće privredno društvo, drugo pravno lice ili preduzetnik, na osnovu licence za prevoz, i to za: javni prevoz tereta u domaćem drumskom saobraćaju i  javni prevoz tereta u domaćem i međunarodnom drumskom saobraćaju.

Licenca za prevoz izdaje se sa rokom važenja od 10 godina.

Licenca za prevoz nije potrebna za obavljanje sledećih prevoza: prevoz tereta za sopstvene potrebe, prevoz pošiljaka i paketa koje obavlja javni poštanski operator kao univerzalnu poštansku uslugu,  prevoz vozilima koja su namenjena potrebama javne bezbednosti, odbrane, zaštite od vanrednih događaja i potrebama državnih organa, organa autonomne pokrajine ili organa lokalne samouprave, medicinskih i humanitarnih prevoza;  prevoz specijalnim vozilima koja su posle proizvodnje bila prilagođena posebnim namenama, pa se njima ne može obavljati prevoz tereta na isti način, kao sa neprilagođenim vozilima (npr. vozila za prevoz pčela, putujuće biblioteke i dr.); prevoz tereta kao pretežne delatnosti, teretnim vozilom ili skupom vozila čija najveća dozvoljena masa ne prelazi 3.500 kg, kojim raspolaže na osnovu vlasništva ili ga koristi na osnovu ugovora o finansijskom lizingu privredno društvo, drugo pravno lice ili preduzetnik; prevoz koji obavljaju javna preduzeća koje su osnovale jedinice lokalne samouprave za obavljanje komunalnih delatnosti.

Uslovi za izdavanje licence

kamionski_transport_231113 Licenca za prevoz mogu dobiti firme koje imaju poslovni ugled, finansijski su sposobne, profesionalno osposobljene, imaju stvarno i stalno sedište,  odgovarajući vozni park, odgovarajući broj radno angažovanih vozača.

Uslov u pogledu finansijske sposobnosti ispunjava preduzeće u domaćem saobraćaju koje  izmiruje svoje poreske i poslovne obaveze i raspolaže kapitalom i rezervama u  iznosu od:  2.000 evra za prvo teretno vozilo ili skup vozila i 1.000 evra za svako sledeće teretno vozilo ili  skup vozila.

Kada je međunarodni transport u pitanju neophono je  9.000 evra za prvo teretno vozilo ili skup vozila i 5.000 evra za svako sledeće teretno vozilo ili  skup vozila.

DOZVOLE

Domaći prevoznik od 15. oktobra do 1. novembra tekuće godine podnosi Ministarstvu zahtev za utvrđivanje pojedinačnog plana za narednu godinu.  Ministarstvo utvrđuje pojedinačan plan na osnovu podnetog zahteva i stavlja na uvid domaćem prevozniku, na odgovarajući način. Domaći prevoznik, u roku od sedam dana od dana stavljanja na uvid pojedinačnog plana može da daje primedbe Ministarstvu na podatke na osnovu kojih je utvrđen pojedinačni plan.

U roku od sedam dana od isteka roka iz stava 3. ovog člana, Ministarstvo razmatra primedbe i utvrđuje pojedinačni plan raspodele najkasnije do 25. decembra tekuće godine.  Revizija pojedinačnog plana vrši se najmanje dva puta u toku godine.  Ako se zahtev ne podnese u roku iz stava 1. ovog člana Ministarstvo neće utvrditi pojedinačni  plan, a zahtev će odbaciti kao neblagovremen. U slučaju iz stava 6. ovog člana domaći prevoznik može ponovo podneti zahtev za utvrđivanje plana raspodele prilikom revizije ili prilikom utvrđivanja plana raspodele naredne godine.

Uskoro nove analize Zakona na PlutonLogistics.com

Kompletan zakon pročitajte OVDE.