Doprema robe po isteku roka koji je odredila polazna carinarnica

carina_030314Uprava carina je, svojim objašnjenjem br. 148-04-030-01-13/2017 od 11.1.2017. godine, preporučila odredišnim carinarnicama da se, imajući u vidu otežano odvijanje saobraćaja usled vremenskih nepogoda, kako kod nas tako i u okruženju, ove okolnosti uzmu u obzir prilikom dopremanja robe.

To znači da će se, ukoliko je roba dopremljena odredišnoj carinarnici po isteku roka koji je odredila polazna carinarnica, usled vremenskih nepogoda, smatrati da je roba dopremljena u roku, prenosi Poslovno udruženje Međunarodni transport na svom sajtu.