Luka Novi Sad pred blokadom i zatvaranjem ako izgubi sudski spor

luka_novi_sad_111214Luka Novi Sad je saopštila da joj preti opasnost da ostane bez milion i po evra zbog tužbe koja se vodi za posao iz 1996. godine. Sadašnja uprava navodi da je Luka već jednom platila skoro osam miliona dinara po ovoj tužbi pre nekoliko godina, a sada se odlukama Vrhovnog kasacionog suda i Privrednog suda u Beogradu postupak ponavlja i od Luke traži preko 70 miliona dinara.

Članovi pravnog tima Luke navode da se radi o sudskom sporu sa privatnim tužiocima iz bivše firme “Megaron” i sadašnje holandske firme “Novi Trading B.V.”. Advokat Dragoljub Martinović kaže da su “Megaron” i “Novi Trading” firme čiji su osnivači i zastupnici povezana lica, odnosno rođena braća.

Martinović je naveo da uz pomoć Vrhovnog kasacionog suda Republike Srbije, grupa privatnika pokušava da od Luke Novi Sad naplati milion i po evra. Sudski spor koji se 20 godina vodi između Luke Novi Sad i firme “Novi Trading” obnovljen je uprkos ranije utvrđenoj jasnoj pravnoj situaciji i presudi, na način koji pokazuje da sud navija za privatnike koji su tužili Luku.

 – Najavljeni ishod ovog spora, kao posledica sudskog navijanja za privatnike, može imate dalekosežne posledice, blokadu računa i zatvaranje preduzeća čiji je vlasnik Republika Srbija, saopštila je Luka.

Moguće pristrasno rešenje nametnuto od Suda može da se odrazi se i na postupak privatizacije i prava budućeg investitora”, navodi Martinović.

U Luci su dodali da iako je spor u toku, sudeći po dosadašnjim radnjama ponovo se može očekivati uspeh tužilačke strane u sporu uprkos činjenicama i pravdi.