“Victoria Logistics” preuzela upravljanje lukom u Bačkoj Palanci

luka_backa_palanka_050716
Luka Bačka Palanka

Agrobiznis firme sada mogu da iskoriste sve prednosti transporta  Dunavom koristeći logističke i skladišne kapacitete luke i silosa u Bačkoj Palanci. U okviru AgroPort logističkog centra u ovom gradu, korisnicima su na jednom mestu na raspolaganju usluge skladištenja, pakovanja, kontrole kvaliteta i lučke usluge za poljoprivredne robe i đubrivo. “Victoria Logistic”, članica “Victoria Group”, koja upravlja “AgroPort” centrom na Dunavu, obezbeđuje i transport do krajnje adrese kupca.

– Luka u Bačkoj Palanci ima izuzetnu stratešku poziciju zahvaljujući vezi sa panevropskim Koridorom 7 koji je spaja sa državama od Severnog do Crnog mora. Transport robe Dunavom znatno je jeftiniji u odnosu na korišćenje drumskog saobraćaja, i očekivano je da će se obim vodnog saobraćaja još povećati. “Victoria Logistic” zahvaljujući obimnim investicijama u infrastrukturu i procesnu tehniku kompanije raspolaže zaista zavidnim skladišnim kapacitetima i logističkom snagom koja omogućava intenzivni prijem i otpremu uz manipulaciju više vrsta roba istovremeno –  izjavio je Mladen Jovanović, direktor kompanije.

Transport robe Dunavom je, prema nekim računicama, jeftiniji i do četiri puta u zavisnosti od udaljenosti na koju se roba prevozi. Ovakva vrsta uštede, uz činjenicu da je tok Dunava kroz Srbiju izuzetno pogodan za plovidbu, razlog su za znatno veće korišćenje plovnih puteva.

„Strategija razvoja vodnog saobraćaja Republike Srbije“ predviđa da će se do 2025. godine povećati obim prometa sa 5,5 miliona tona robe godišnje na 8,5 miliona.

O AgroPort logističkom centru:

AgroPort logistički centar raspolaže skladišnim kapacitetima od 55.000t za merkantilnu robu. Korisnicima su na raspolaganju i usluge dorade kvaliteta zrna u vidu čišćenja, sušenja i fumigacije, razdvajanje zrna po kvalitetu i praćenje njegove temperature 24/7. Silos Bačka Palanka može dnevno da primi 1.500t zrna, dok podno skladište u luci dnevno prima 3.000 i otprema 2.000t.

Luka Bačka Palanka ima mogućnost utovara i istovara dve barže istovremeno uz automatsko punjenje skladišta transportnim trakama. Na istom mestu se nalazi i kompletna infrastruktura za skladištenje i uslužno pakovanje veštačkog đubriva. Obezbeđena je i nabavka ambalaže potrebne za pakovanje. AgroPort logistički centar pruža organizovan transport do krajnje adrese, kao i mogućnost provere svih uzoraka merkantilnih roba i đubriva u SP Laboratoriji, takođe članici “Victoria Group”.