Reforma železnice u Srbiji – Ko će biti savetnik?

zeleznixa_kontejneri_2_0210“HŽ Infrastruktura” ušla je u uži krug kandidata za savetnika za reformu srpskih železnica. Naime, hrvatska državna kompanija koja upravlja železničkom infrastrukturom javila se s partnerima na tender koji je raspisala Evropska unija iz programa IPA za tehničku pomoć Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture (MGSI) i železničkim preduzećima u državnom vlasništvu u okviru reforme železnice u Republici Srbiji.

“HŽ Infrastruktura” deo je konzorcijuma u kome je vodeći član konsultantska kuća KPMG Beograd. Članovi tog konzorcijuma su još nemačka kompanija “Dornier” i francuski “Safege”. Procenjena vrednost posla je 2 mil EUR.

Na tender je pristiglo 12 ponuda, a nakon što je sprovedena evaluacija, odabrano je osam kandidata koji su pozvani da daju konačnu ponudu. A među njima je i konzorcijum u kojem se nalazi i HŽ Infrastruktura. Svi ponuđači su ugledne svetske konsultantske kuće prisutne već niz godina u poslovima restrukturiranja železnica poput –  “A. T. Kearney”, “Deloitte”, “Roland Berger” i “Ernst & Young”.

U “HŽ Infrastrukturi” očekuju da bi već u toku februara moglo doći do potpisa ugovora s odabranim ponuđačem za taj posao, piše “Večernji list. Odabrani ponuđač pružiće operativnu tehničku pomoć železničkim kompanijama u Srbiji, i to kompanijama “u uspostavljanju korporativnog modela, kao i za komercijalno upravljanje aktivnostima. Tehnička podrška podrazumeva i pomoć u upravljanju ljudskim resursima, uključujući i plan smanjenja broja radnika. Savetnici će dati i podršku MGSI i drugim nadležnim ministarstvima u ugovaranju ključnih ugovora sa železničkim kompanijama, te u razvoju kapaciteta.

kontejner_101213Ljudi iz “HŽ Infrastrukture” u svemu bi tome mogli pomoći svojim srpskim kolegama ako na kraju pobede na tenderu  jer imaju višegodišnje iskustvo u reformi železničkog sistema. Naime, “Železnice Srbije” su tek 2015. na osnovu uslova Međunarodnog monetarnog fonda i Svetske banke podeljene u tri posebne kompanije – “Infrastruktura železnice Srbije” (za upravljanje železničkom infrastrukturom), “Srbija kargo” (za prevoz tereta), kao i “Srbija voz” (za putnički prevoz). Pri tome je osnovano je još jedno, netržišno društvo, za upravljanje železničkom imovinom. A HŽ je tu reformu prošao pre više do 10 godina, kad je formiran HŽ Holding s četiri kompanije  – “HŽ Infrastruktura”, “HŽ Cargo”, “HŽ Putnički prijevoz” i “HŽ Vuča vlakova”. U međuvremenu su Holding i Vuča vlakova ukinuti.

Tri srpske železničke kompanije  trenutno su u početnoj fazi funkcioniranja i savetnik će im dati podršku oko sklapanja ugovora s državom oko upravljanja infrastrukturom i subvencija za putnički prevoz, ali i oko sklapanja međusobnih ugovora jer sad Kargo i Voz moraju sklopiti ugovore o trasama s Infrastrukturom.

Osim toga, kažu u “HŽ Infrastrukturi”, sve tri kompanije je potrebno pripremiti i za liberalizaciju železničkog transporta u Srbiji koja sledi.

“HŽ Infrastruktura” pri tome ima iskustva i u procesima restrukturiranja koje je prošla, smanjenju broja radnika, organizacijskim promenama unutar kompanije, liberalizaciji teretnog železničkog prometa koja je u Hrvatskoj već stupila na snagu