Vladimir Lekić, direktor predstavništva COSCO SHIPPING – Novi Rijeka Land Sea Express servis odgovor na sve veće zahteve tržišta

Kompanija COSCO SHIPPING promovisala je nedavno novi servis Rijeka Land Sea Express koji obuhvata transport robe iz Pireja do luke Rijeka, pa dalje železnicom ka Beogradu i Budimpešti. Vladimir Lekić, direktor Dragon Maritime SEE – Beograd u ime kompanije COSCO SHIPPING, objašnjava u intervjuu za PlutonLogistics da je ova redovna linija odgovor na veliko interesovanje tržišta i predstavlja dopunu postojećem servisu koji već dve i po godine transportuje robu između Srbije i Dalekog istoka preko grčke Luke Pirej.

PL: U maju 2017. godine vaša kompanija pokrenula je prvi Piraeus Land Sea Express servis između Luke Pirej i Beograda. Kakva su iskustva klijenata i da li ste zadovoljni sa ostvarenim rezultatima u prethodne dve i po godine?

– Uspostavljanjem prvog intermodalnog servisa između Pireja i Beograda u maju 2017. godine, Srbija postaje prva balkanska zemlja sa direktnom železničkom konekcijom na „novom putu svile“ nakon prethodno uspostavljenih servisa između Luke Pirej i zemalja centralne Evrope.
Od samog početka susreli smo se sa velikim interesovanjem tržišta za ovim jedinstvenim servisom, te iz godine u godinu beležimo više od 60% rasta ukupnog kontejnerskog prometa na ovoj transportnoj ruti. Očekujemo da ćemo u toku 2019. godine putem intermodalnog servisa prevesti preko 10,000 TEU jedinica.

PL: Recite nam više informacija o novom servisu Rijeka Land Sea Express koji ste nedavno promovisali.

– Novi servis predstavlja dopunu pomenutog Pireus Land Sea Express-a i dolazi kao odgovor na veliko interesovanje tržišta za COSCO SHIPPING intermodalnim servisima. Prethodna AGT fider konekcija između Luke Pirej i Luke Rijeka zamenjena je mnogo efikasnijim PRS servisom (Piraeus Rijeka Express) koji na nedeljnoj bazi povezuje ove dve luke po principu „shuttle“ fider servisa.
Novi PRS servis garantuje stabilan raspored polazaka i dolazaka fider brodova koji petkom isplovljavaju iz Luke Pirej, u ponedeljak stižu u Rijeku a već od utorka se organizuju železničke isporuke tereta ka Beogradu i Budimpešti. U Budimpešti roba stiže na terminal BILK, a u Beogradu na terminal NELT sa kojim naša kompanija uspešno sarađuje od 2017. godine.

PL: Servis je u testnoj fazi pokrenut u junu. Kakvi su rezultati? Da li su realizovana očekivanja i planovi?

– Tokom ovih nekoliko meseci beležimo veliki obim tereta kako ka Budimpešti tako i ka Beogradu. Zahvaljujući efikasnoj fider konekciji i brzoj železničkoj isporuci tranzitno vreme na celoj transportnoj relaciji između glavnih kineskih luka i Beograda je oko 30-33 dana, što je vrlo slično tranzitnom vremenu na Piraeus Land Sea Express servisu.
Odziv i reakcija klijenata su pokazali da ovaj servis ima dobru perspektivu, te očekujemo značajan rast tereta i veću frekvenciju železničkih isporuka u narednom periodu.

PL: Da li pokretanje Rijeka Land Sea Express servisa znači da će transportna ruta između Pireja i Beograda biti obustavljena?

– Svakako da ne. Kao što sam rekao, ovaj servis predstavlja dopunu primarnog Piraeus Land Sea Express servisa zbog povećanog obima tereta koji usled ograničenih železničkih kapaciteta između Pireja i različitih destinacija u Srbiji, Mađarskoj, Češkoj i Slovačkoj nije moguće efikasno kontrolisati na jednom transportnom pravcu.
U toku sledeće godine planiramo održavanje postojećeg obima tereta na primarnom servisu između Pireja i Beograda (1-2 voza nedeljno), kao i značajno veći rast tereta na novom servisu preko Luke Rijeka gde očekujemo prosečan tok tereta od 3-4 para vozova na nedeljnom nivou.
Pomenuti planovi oko budućeg rutiranja tereta na oba servisa takođe uzimaju u obzir planiranu rekonstrukciju pruge na jugu Srbije u drugoj polovini 2019. godine.

PL: Kada je transport u pitanju postoje tri parametra – kvalitet, tranzitno vreme i cena. Kako ste vi odgovorili na te zahteve?

– Kvalitet usluge i tranzitno vreme su naš glavni imperativ koji ostvarujemo kroz veliku frekventnost servisa sa Dalekog istoka, efikasnu intermodalnu konekciju i veliku posvećenost u radu naših zaposlenih. U prilog tome govori činjenica da naš servis koristi više od sto različitih domaćih i globalnih klijenata.

PL: Koja roba se najviše transportuje vašim servisom? Sa kojim klijentima ste ostvarili najbolju saradnju, koje tek očekujete?

– Našim servisima se transportuje roba koja ima potrebu za brzim tranzitnim vremenom i efikasnom uslugom. Želim da istaknem da imamo odličnu saradnju sa domaćim i međunarodnim špediterima, a suočavamo se i sa velikom potražnjom kineskih kompanija koje su prisutne u Srbiji kroz direktne investicije ili infrastrukturne projekte. Među njima bih istakao Zijin Bor, China Railway, Hisense, Johnson Electric i mnoge druge.
Bitno je takođe naglasiti značaj ovog servisa za efikasan transport zbirnih kontejnerskih pošiljki (LCL) koje omogućava najbrže tranzitno vreme iz glavnih kineskih luka do Beograda, a koje mnoge špediterske kompanije u Srbiji nude kao alternativu tradicionalnom rutingu LCL pošiljki preko Luke Kopar.

PL: Kako ocenjujete saradnju sa partnerima na ovom servisu?

– Želim da istaknem jako dobru saradnju sa intermodalnim terminalom NELT, koji je od samog početka naš partner u ovom projektu. Zahvaljujući odličnoj lokaciji terminala, izuzetno profesionalnom radu i podršci zaposlenih u kompaniji NELT, klijenti ocenjuju kompletnu uslugu kao izuzetno kvalitetnu. U narednom periodu očekujemo produbljivanje saradnje sa kompanijom NELT što će omogućiti pružanje dodatnih terminalskih i logističkih usluga za naše klijente.
Pomenuo bih i jako dobru saradnju sa Srbija kargom, kao nacionalnim železničkim operaterom zbog maksimalne podrške u prioritetnoj otpremi naših vozova, kao i podršku kompanija HŽ Cargo i AGCT na realizaciji Rijeka Land Sea Express servisa.

PL: Kakvi su dalji planovi kompanije COSCO za tržište Srbije i ostalih zemalja u okruženju?

– U narednom periodu COSCO SHIPPING planira uvođenje intermodalnih servisa za nove destinacije kao i investiranje u razvoj intermodalnih terminala. Takođe nadamo se uspostavljanju novih fider servisa sa preostalim lukama na Jadranu, pre svega između Luke Pirej i luka Ploče i Bar. Vidimo veliki potencijal za razvoj intermodalnih servisa na prostoru Bosne i Hercegovine gde takođe beležimo veliki tržišni rast i interesovanje klijenata za ovom vrstom usluge.