novinar

NOVINAR/PRAKTIKANT
Naziv firme
Pluton Media doo
Delatnost
Skraćeni opis
[:sh]Naš portal je odlučio da okuša sreću u državnom programu Moja prva plata!

PlutonLogistics platforma, deo Pluton Media doo Beograd, od 2013. godine okuplja profesionalce u oblasti transporta, logistike i spoljne trgovine. Osim u Srbiji, aktivno nas čita i prati i publika u drugim zemljama bivše Jugoslavije. Naši čitaoci su menadžeri u transportnim i logističkim kompanijama, menadžeri nabavke i logistike u proizvodnim i trgovinskim kompanijama, vlasnici prevozničkih kompanija, kao i naučna zajednica, studenti saobraćajnih i srodnih fakulteta, vozači...[:]