POJAŠNJENJE: Elektronski izdata uverenja o kretanju robe EUR. 1

Uprava carina izvestila je Ministarstvo finansija da je od strane carinskih organa Republike Turske imejlom
dobijena informacija, da je počev od 28. maja 2018. godine, na snazi elektronsko izdavanje uverenja o kretanju robe EUR. 1 i da će se u prelaznom periodu do 1. januara 2019. godine, ove isprave izdavati na oba načina (i tradicionalno i elektronski). S tim u vezi, zatražen je stav ministarstva o mogućnostima za prihvatanje dokaza o poreklu koji se na ovaj način izdaju.

Ministarstvo finansija je dalo pojašnjenje, koje možete pročitati OVDE.