Problemi sa carinjenjem robe iz Hrvatske: pitali smo nadležne šta je posredi

Tokom poslednjih nedelja u redakciji portala PlutonLogistics učestali su pozivi čitalaca koji navode da se na području beogradske carine susreću sa velikim problemima prilikom carinjenja robe iz Hrvatske. Prema njihovim rečima, carinjenje pomenute robe praktično je zaustavljeno, što podrazumeva da roba stoji i čeka.

Tim povodom zatražili smo komentar Uprave carina Srbije i informaciju šta je posredi. Njihov zvaničan odgovor prenosimo u nastavku.

– Ne postoji bilo kakva odluka o zabrani uvoza robe iz Republike Hrvatske niti iz bilo koje druge zemlje.

Carinski službenici pri sprovođenju odgovarajućih carinskih postupaka primenjuju načelo slobode trgovine u skladu sa principima Svetske trgovinske organizacije i to prema svim učesnicima u carinskom postupku jednako.

Takođe, Uprava carina je u svom poslovanju kao prioritet postavila brz protok robe i putnika na carinskoj teritoriji Republike Srbije i ostajemo dosledni u primeni istog.

Sa druge strane, jedan od zadataka carinske službe je i obezbeđivanje sigurnosti Republike Srbije, njenih građana i njenog budžeta te se u tom smislu povremeno dešavaju akcije pojačanih kontrola. Samim tim dolazi i do situacija kada je zbog pojačanih mera kontrole neophodno izvesno vreme da bi se odgovarajući carinski postupak sproveo na pravilan način u skladu sa regulativom, a sve sa ciljem zaštite održavanja prave ravnoteže između carinskih kontrola i olakšavanja zakonite trgovine – navodi se u odgovoru Uprave carina koji nam je dostavljen.

Kakva su vaša iskustva, da li ste imali sličnih problema? Da li se od početka ove nedelje stanje popravilo? Možete nam pisati na office@plutonlogistics.com ili putem naših kanala na društvenim mrežama.