Transport sirove nafte: NIS rezervisao transportne kapacitete JANAF-a

Jadranski naftovod, deoničko društvo (JANAF), tokom ove nedelje potvrdio je da je sa kompanijom NIS a.d. uspešno sklopio ugovor o transportu sirove nafte u periodu od 1. januara do 31. decembra 2022. godine.

Prema navedenom Ugovoru, u 2022. godini NIS je rezervisao transportne kapacitete JANAF-a po načelu „puno za prazno“ u količini od 3.200.000 +- 10 odsto tona nafte.

– S velikim zadovoljstvom potpisali smo ugovor s NIS-om, našim dugogodišnjim poslovnim partnerom. Izgradnja dugoročnih kvalitetnih poslovnih odnosa temelj je stabilnosti i uspešnosti poslovanja. Pred nama je još jedna poslovna godina koja će garantovano biti profitabilna, a nastavak saradnje s NIS-om još je jedan od pokazatelja uspešnog smera poslovanja, što potvrđuje i činjenica da je novim ugovorom povećan obim saradnje s našim partnerom – istakla je Uprava Janaf-a predvođena predsednikom Uprave mr.sc. Stjepanom Adanićem i članom Uprave Vladislavom Veselicom.

Sa sedištem u Zagrebu, Janaf upravlja naftovodnim sistemom koji je projektovan i izgrađen u periodu od 1974. do 1979. godine, kao moderan, efikasan i ekonomičan sistem transporta i skladištenja sirove nafte i naftnih derivata.

Izgradnjom i puštanjem u rad sistema za skladištenje nafte, Janaf postaje strateški važan faktor u sigurnosti snabdevanja rafinerija u šest zemalja Jugoistočne i Centralne Evrope, a danas je prepoznat i kao strateški naftovod Evropske unije, kroz projekat od zajedničkog interesa – Naftovodi JANAF – Adria.

Osnovne delatnosti Janaf-a, pored skladištenja nafte i naftnih derivata, obuhvataju i transport nafte.

Foto: JANAF Plc