Doneti pravilnici za licenciranje profesionalnih vozača

Na osnovu članova 203. i 204. Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima, doneta su, na predlog Agencije za bezbednost saobraćaja, dva pravilnika – Pravilnik o uslovima i načinu sticanja sertifikata o stručnoj kompetentnosti i kvalifikacione kartice vozača i Pravilnik o uslovima koje mora da ispunjava pravno lice koje vrši profesionalno osposobljavanje vozača.

Oba pravilnika stupaju na snagu 29. decembra 2018. godine. Šta smo ranije pisali o pravilnicima možete pročitati OVDE.

Pravilnike možete preuzeti  na sledećim linkovima:

Pravilnik licence za vozace

Pravilnik osposobljavanje kandidata za vozace