Licence za profesionalne vozače – AMSS CMV najavljuje širenje mreže CPC centara

Uprkos vanrednim okolnostima, u 2020. iniciran je i realizovan značajan broj aktivnosti kako bi se pokrenuo proces sertifikacije profesionalnih vozača u Srbiji. Ono što je takođe veoma važno, jeste da se informisanost i svest profesionalnih vozača i vlasnika transportnih kompanija o zakonskim obavezama, koje ujedno garantuju kvalitetan rad, konstantno povećava – pokazuju podaci.

U ovoj godini su svi kandidati za vozače, koji su stekli pravo upravljanja teretnim vozilima i putničkim vozilima viših kategorija, nakon sticanja vozačke dozvole imali obavezu i pohađanja početnih odnosno dodatnih obuka u nekom od CPC centara.

U nastavku vam donosimo odgovore na nekoliko važnih pitanja – u kojim centrima vozači mogu pohađati CPC obuke, zbog čega je za transportne kompanije najbolje da se odluče za termine početkom godine, koliko je obuka realizovano tokom ove godine i kakve novine su planirane za 2021!

Tokom prethodne, 2019. godine, kao i u prvoj polovini 2020, Agencija za bezbednost saobraćaja izdala je više od 150.000 CPC kartica profesionalnim vozačima. Zakonska regulativa Republike Srbije definisala je obavezne početne i periodične obuke za profesionalne vozače čiji su nosioci Centri za obuku (dok nadzor vrši Agencija), a koje su obaveza za sve profesionalne vozače koji su stekli početni CPC i žele da ga obnove nakon isteka prvih 5 godina važenja kvalifikacione kartice.

Agencija za bezbednost saobraćaja je kao nosilac procesa CPC-a nastavila svoje aktivnosti i prvim procesom sertifikacije predavača za CPC osposobila i sertifikovala više od 130 predavača teorijske nastave i 30 instruktora za praktične obuke, čime su obezbeđeni svi uslovi za registraciju CPC centara. Državne institucije su svojim aktivnostima kreirale neophodne uslove da sva stručno kvalifikovana pravna lica koja raspolažu zahtevanim tehničkim kapacitetima registruju centre za CPC.

Nakon duge pripreme, Agencija za bezbednost saobraćaja je u martu 2020. izdala prvu dozvolu – Centru za motorna vozila Auto-moto saveza Srbije, čime je otvoren i prvi centar za CPC obuku profesionalnih vozača u Beogradu.

Od tada je AMSS CMV krenuo u uspostavljanje mreže CPC centara širom teritorije Republike Srbije. U nameri da korisnicima pruži svoje usluge na što više lokacija, uz Beograd, otvoreni su i centri u Čačku, Novom Sadu, Paraćinu i Novom Pazaru.

Osim toga, u 2021. planira se širenje mreže centara, najavljuju iz Centra za motorna vozila AMSS.

Trenutno je, inače, u Republici Srbiji registrovano ukupno 10 CPC centara, koji aktivno rade sa profesionalnim vozačima.

Licence za profesionalne vozače – kako do sertifikata 

Kao primarna prepreka u efikasnom radu celokupnog CPC sistema u Srbiji prepoznato je slabo informisanje u vezi sa zakonskim obavezama, koje profesionalni vozači imaju počev od 2020.

– Veliki broj polovičnih ili čak netačnih informacija u vezi sa lokacijama, obavezama ili procesom realizacije prvenstveno periodičnih obuka, za posledicu je imao da ceo sistem obuka bude samo sporadično prepoznat. Međutim, delovanjem kroz sredstva javnog informisanja kao i u okviru grupa koje su značajne profesionalnim vozačima u drugoj polovini godine značajno je povećana svest profesionalnih vozača, kao i njihovih poslodavaca o novim obavezama u okviru CPC sistema – poručuju iz AMSS CMV.

U ovoj godini su i svi kandidati za vozače, koji su stekli pravo upravljanja teretnim vozilima i putničkim vozilima viših kategorija, nakon sticanja vozačke dozvole imali obavezu i pohađanja početnih, odnosno dodatnih obuka u nekom od CPC centara što je takođe predstavljalo novinu.

Informacijama i uspostavljanjem mreže partnerskih Auto škola AMSS CMV je uspeo da približi i predstavi novi koncept obuka profesionalnih vozača. Kroz kvalitetne obuke koje pružaju nadgradnju znanja stečenih u auto-školi, svi kandidati u CPC centrima su u okviru početnih i dodatnih obuka prepoznali njihov značaj i doprinos kvalitetnom radu profesionalnih vozača.

Širenjem pozitivnog stava vlasnici transpotnih kompanija prepoznali su ovu zakonsku obavezu, ali i doprinos koji edukacija profesionalnih vozača može imati u unapređenju efikasnosti i sposobnosti profesionalnih vozača. AMSS CMV je usmerenim radom privukao veliki broj pravnih lica koja su kroz partnerski rad realizovala i pratila efekat obuka za CPC profesionalnih vozača, navode u Centru za motorna vozila.

– Odgovornim, profesionalnim i doslednim radom sa profesionalnim vozačima, omogućen je direktan efekat na unapređenje transportnih aktivnosti, a samim tim stvorena i pozitivna osnova za širenje mreže partnerskih kompanija koje su lideri na tržištu – dodaju.

Realizovano 180 periodičnih obuka za vozače 

U okviru AMSS CMV Centara tokom 2020. godine realizovano je više od 180 periodičnih obuka za profesionalne vozače, pri čemu je oko 50% realizovano u prethodna dva meseca.

– Ovakav trend pokazuje da CPC sistem u Srbiji funkcioniše, da se informisanost i svest profesionalnih vozača i vlasnika transpotnih kompanija o ovim obavezama povećava. Takođe, ovakvi rezultati ukazuju i na stalno prisutnu praksu da se sve obaveze odlažu za kraj godine, čime se rizikuje mogućnost realizacije i zasićenost sistema upravo u tim periodima. Ujedno ovo ukazuje da kompanije treba da planiraju ove obaveze svojim profesionalnim vozačima, a da će najbolje termine ostvariti u prvoj polovini godine kada je najveći broj termina na raspolaganju – poručuju iz AMSS CMV.

U okviru AMSS CMV Centara realizovano je preko 10 dodatnih i početnih obuka, čime je status profesionalnog vozača steklo više od 120 lica. U okviru ovih obuka planirana je najava plana početnih/dodatnih obuka u svim CPC centrima kako bi se zainteresovani usmerili i opredelili za konkretan termin, čime bi lakše organizovali svoje lične obaveze kako bi bili prisutni na ovim dužim obukama koje traju od 6 do 24 dana, zavisno od modela.

Centri za CPC – širenje mreže u 2021. 

U narednoj godini AMSS CMV će širiti mrežu CPC centara i nastojati da svojim radom uslugu približi krajnjim korisnicima uz konstantno unapređenje sadržaja obuka i praćenje zahteva profesionalnih vozača. Kroz formiranu saradnju sa udruženjima transportnih kompanija i profesinalnih vozača AMSS CMV će nastojati da ostvari niz pogodnosti i dodatno olakša profesionalnim vozačima da ostvare svoje zakonske obaveze i tom prilikom unaprede svoja znanja koja su ključna za rad na mestu profesionalnog vozača, zaključuju u Centru za motorna vozila.

Sve dodatne informacije dostupne su na sajtu cpc.rs, Facebook stranici AMSS CMV – Centar za CPC obuku – kod 95 i Instagram profilu centar_za_cpc.