I Španija donela propis o upućivanju zaposlenih

Španska Vlada je 26. maja 2017. godine usvojila propis o upućivanju radnika na rad u Španiju (Real Decreto Ley 9/2017).

Pomenutim propisom su definisane obaveze kompanija koje nemaju sedište u Španiji, a koje upućuju svoje zaposlene na rad u ovu državu, da:

– Pre upućivanja zaposlenih, bez obzira na dužinu njihovog boravka u Španiji, izvrše najavu popunjavanjem elektronskog formulara na internet portalu, koji nije još u funkciji, specijalno kreiranom za ovu svrhu;
– Imenuju zastupnika sa sedištem u Španiji;

Zasada još nije poznato da li se odredbe propisa odnose samo na prevoznike koji imaju sedište u državama članicama EU ili na sve prevozničke firme koje nemaju sedište u Španiji, uključujući i one sa sedištem u državama nečlanicama EU, kao ni da li se propis odnosi na sve vrste međunarodnog prevoza ili samo na kabotažu. Ono što jeste poznato je da se novi propisi ne odnose na preduzetnike („samozaposlene“), navelo je Poslovno udruženje „Međunarodni Transport“ na svom sajtu.

Podeli na društvenim mrežama:

Slične teme...

Zabrana korišćenja punog nedeljnog odmora u kabini... Špansko ministarstvo nadležno za saobraćaj najavilo je početkom ove godine da će propis kojim se uređuje drumski prevoz a kojim se, između ostalog, uv...
Zabrana vožnje kamiona na tri nacionalna puta u Šp... Zbog sigurnosnih razloga, Generalna direkcija za drumski saobraćaj (DGT) Španije ove godine uvodi nove zabrane saobraćaja za teška vozila. Uskoro...
Španija odobrila korišćenje EMS kombinacije vozila... Španska Vlada je odobrila upotrebu Evropskog Modularnog Sistema kombinacije vozila na putevima Španije. Po novom zakonu, koji je stupio na snagu na po...