Izmene PDV-a na transportne usluge

Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o PDV („Sl. glasnik RS“, br. 108/2016) izmenjen je član 12. Zakona kojim se uređuju pravila za određivanje mesta prometa usluga. Nova pravila za utvrđivanje mesta prometa usluga primenjuju se od 1. aprila 2017. godine.

Po starom je za mesto prometa presudno bilo mesto sedišta pružaoca usluge, a po novom je bitno kome se pruža usluga u smislu da li je obveznik ili ne. Pravilo o mestu prometa usluga se u velikoj meri usklađuje sa pravilima u Evropskoj uniji.

U slučaju da se promet usluga vrši licu koje se smatra poreskim obveznikom (B2B), mestom prometa usluga smatra se mesto u kojem primalac usluga ima sedište/stalnu poslovnu jedinicu, odnosno prebivalište/boravište.

U slučaju da se promet usluga vrši licu koje nije poreski obveznik (B2C), mestom prometa usluga smatra se mesto u kojem pružalac usluga ima sedište/stalnu poslovnu jedinicu, odnosno prebivalište/boravište.

Kompletan Zakon o izmenama i dopunama Zakona o PDV preuzmite OVDE

Podeli na društvenim mrežama:

Slične teme...

Rok za zahtev za refundaciju PDV-a iz inostranstva... Malo firmi u Srbiji zna da može da refundira porez na dodatnu vrednost naplaćen u inostranstvu. Za sada, domaće kompanije mogu računati na povrat PDV-...
Zbog PDV-a strane kamiondžije zaobilaze naše pumpe... Gorivo u Srbiji nije među najskupljima u regionu, ali malobrojni su stranci koji toče gorivo na našim pumpama. Kamioni sa stranim tablicama zaobilaze ...