POVRAT PDV-a IZ INOSTRANSTVA: Kako do novca na koji i ne računate?

Cash Back IMO je ekskluzivni zastupnik švajcarske firme CASH BACK koja se 30 godina bavi isključivo refundacijom PDV-a za pravna lica i ima svoje kancelarije u više od 30 država Evrope, Amerike i širom sveta.

Srpske firme mogu refundirati (vratiti) PDV koji su platile u inostranstvu po osnovu troškova usluga, kao što su:

 • troškovi goriva i putarine,
 • servisiranje i šlepovanje vozila,
 • saobraćajne kazne i razne takse,
 • hotelski smeštaj, troškovi sajmova, seminara i simpozijuma,
 • obuke i edukacije,
 • troškovi raznih kotizacija,
 • troškovi dorade i obrade proizvoda; atestiranje i certifikacija,
 • troškovi reklame i propagande,
 • advokatske usluge,
 • iznajmljivanje automobila,
 • troškovi sportskih i poslovnih zabava.

Zasada je refundacija moguća iz zemalja Evropske unije i to: Austrije, Belgije, Bugarske, Danske, Finske, Francuske, Irske, Islanda, Luksemburga, Malte, Hrvatske, Slovenije, Holandije, Norveške, Švedske, Švajcarske. Takođe, refundacija je moguća i iz Monaka i Velike Britanije.

Od 1. januara 2019. uspešno se vraća PDV i iz Mađarske.

– Osim Hrvatske i Slovenije, možemo vam izvršiti povrat i iz drugih država EX YU: iz Makedonije i Crne Gore – navode u Cash Back IMO.

Načelno, povrat inostranog PDV-a je moguć po svim fakturama inostranih dobavljača u kojima je iskazan i obračunat inostrani PDV, pod uslovom da je dobavljač iz jedne od pomenutih država.

– Najčešći troškovi za koje vršimo povrat su gorivo i putatrina, ali samo za kamione, autobuse i brodove (za putničke automobile nije moguće izvršiti povrat). Zatim, tu su i hotelski smeštaj, sajmovi, izložbe, prezentacije, kongresi, obuke i edukacije, obrada i dorada proizvoda. Moguće je vratiti PDV i za razne usluge tipa: reb-a cae, marketinške usluge, advokatske i slično  – navode u ovoj kompaniji.

Kako objašnjavaju, u većini zemalja zahtevi za refundaciju za tekuću godinu se podnose do kraja juna naredne godine. To znači da je zahtev za refakciju PDV-a plaćenog tokom kalendarske 2019. godine moguće podneti najkasnije do 30. juna 2020. godine. Izuzetak su Holandija i Velika Britanija.

– Napominjemo da naknadu za svoju uslugu naplaćujemo tek nakon izvršenog povrata – navode u Cash Back IMO.

Za više informacija: tel: 011 3076640, email: info@cashback.rs