Prevoz za sopstvene potrebe – Kako podneti zahtev za dozvole?

Novi Zakon o prevozu tereta u drumskom saobraćaju uređuje i uslove i način obavljanja prevoza tereta za
sopstvene potrebe u domaćem drumskom saobraćaju, kao i  prevoza tereta za sopstvene potrebe u međunarodnom drumskom saobraćaju.

Nedavno je Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture objavilo obaveštenje o načinu podnošenja zahteva za dodeljivanje dozvola za prevoz za sopstvene potrebe. Zahtev treba da sadrži podatke o prevozu za koji se dozvola traži (datum i mesto utovara i izvoznog/uvoznog carinjenja, mesto istovara, vrstu i količinu robe koja se prevozi), registarske oznake vozila kojim će se obaviti prevoz, kao i broj i vrstu potrebnih dozvola. Ukoliko zahtev za dodeljivanje dozvola bude pozitivno rešen podnosilac zahteva može da utovari i ocarini robu.

Pri podizanju dodeljenih dozvola podnosilac zahteva podnosi fotokopiju tovarnog lista i jedinstvene carinske isprave kao i fotokopiju fakture, odnosno dokaz da se radi o prevozu za sopstvene potrebe (samo ukoliko je u pitanju izvoz).
Kada je uvoz u pitanju uvozna dokumentacija se donosi prilikom razduživanja dozvole. Originali ovih dokumenata zajedno sa zahtevom i taksom od 310,00 dinara (BROJ ŽIRO RAČUNA 840-742221843-57; POZIV NA BROJ
9750-016;PRIMALAC: Budžet Republike Srbije, SVRHA: Taksa za zahtev) predaju se na pisarnici Uprave za zajedničke poslove (U zgradi SIV III, Ul. Omladinskih Brigada br.1, prizemlje, kancelarija br. 19 A).

Pored navedenog podnosi se dokaz o vlasništvu za vozilo kojim se vrši prevoz i to:
– očitana saobraćajna dozvola
– fotokopija važeće registracione nalepnice sa koje se jasno može pročitati period važenja registracije

Ukoliko je vozilo uzeto na osnovu ugovora o finansijskom lizingu, dostaviti ugovor koji neophodno sadrži sve podatke o predmetnom vozilu: broj šasije, godina proizvodnje, trajanje ugovora o finansijskom lizingu, i sl. Pored
ugovora potrebno je dostaviti i fotokopiju plana otplate.

Za lice koje će preuzimati dozvole dostaviti na memorandumu ovlašćenje potpisano i overeno od strane direktora i dokaz da je radno angažovano kod podnosioca zahteva (MA obrazac) Ovlašćeno lice mora imati pečat preduzeća, kao
i dokaz o uplati administrativne takse od 2.000,00 dinara (BROJ ŽIRO RAČUNA 840-742221843-57; POZIV NA BROJ 97 50-016; PRIMALAC: Budžet Republike Srbije, SVRHA: Republička administrativna taksa).

Prilikom razduženja dodeljenih dozvola uz zahtev za razduženje podnosi se taksa od 310,00 dinara (BROJ ŽIRO RAČUNA 840-742221843-57; POZIV NA BROJ 97 50-016; PRIMALAC: Budžet Republike Srbije, SVRHA: Republička administrativna taksa).

Podeli na društvenim mrežama:

Slične teme...

Podnošenje zahteva za godišnji plan raspodele dozv... Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture objavilo je Obaveštenje o podnošenju zahteva za utvrđivanje godišnjeg plana raspodele za 2019...
Kako do sertifikata o profesionalnoj osposobljenos... Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture je, na svojoj internet prezentaciji, objavila Uputstvo za podnošenje zahteva za izdavanje ser...
Dodela nepreuzetih transportnih vremenskih dozvola Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture objavilo je broj nepreuzetih vremenskih dozvola po kontingentima i liste čekanja prevoznika z...
Prevoz za sopstvene potrebe – kako do dozvol... Dozvole za prevoz za sopstvene potrebe mogu se dobiti uz određenu proceduru. Tako je Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture objavilo...
Zakon o prevozu tereta u drumskom saobraćaju ̵... Zakon o prevozu tereta u drumskom saobraćaju nedavno je pretrpeo promene.  Izmene i dopune, koje su stupile na snagu 8. juna ove godine, trebalo bi da...
Licence za prevoznike – promena voznog parka Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture objavilo je novo uputstvo  za podnošenje zahteva za izdavanje licence na prevoz. Ovog puta, u...
Tranzit kroz Češku bez dozvola Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture je saopštilo da se od 1. jula tranzitni prevoz tereta u Srbiji i Češkoj recipročno obavlja be...
Objavljeno dopunjeno uputstvo za izdavanje licence... Ministarstvo saobraćaja objavilo je novo uputstvo za podnošenje zahteva za izdavanje licence za prevoz. Između ostalog, najviše promena ima u pribavlj...