Prevoz za sopstvene potrebe – Kako podneti zahtev za dozvole?

Novi Zakon o prevozu tereta u drumskom saobraćaju uređuje i uslove i način obavljanja prevoza tereta za
sopstvene potrebe u domaćem drumskom saobraćaju, kao i  prevoza tereta za sopstvene potrebe u međunarodnom drumskom saobraćaju.

Nedavno je Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture objavilo obaveštenje o načinu podnošenja zahteva za dodeljivanje dozvola za prevoz za sopstvene potrebe. Zahtev treba da sadrži podatke o prevozu za koji se dozvola traži (datum i mesto utovara i izvoznog/uvoznog carinjenja, mesto istovara, vrstu i količinu robe koja se prevozi), registarske oznake vozila kojim će se obaviti prevoz, kao i broj i vrstu potrebnih dozvola. Ukoliko zahtev za dodeljivanje dozvola bude pozitivno rešen podnosilac zahteva može da utovari i ocarini robu.

Pri podizanju dodeljenih dozvola podnosilac zahteva podnosi fotokopiju tovarnog lista i jedinstvene carinske isprave kao i fotokopiju fakture, odnosno dokaz da se radi o prevozu za sopstvene potrebe (samo ukoliko je u pitanju izvoz).
Kada je uvoz u pitanju uvozna dokumentacija se donosi prilikom razduživanja dozvole. Originali ovih dokumenata zajedno sa zahtevom i taksom od 310,00 dinara (BROJ ŽIRO RAČUNA 840-742221843-57; POZIV NA BROJ
9750-016;PRIMALAC: Budžet Republike Srbije, SVRHA: Taksa za zahtev) predaju se na pisarnici Uprave za zajedničke poslove (U zgradi SIV III, Ul. Omladinskih Brigada br.1, prizemlje, kancelarija br. 19 A).

Pored navedenog podnosi se dokaz o vlasništvu za vozilo kojim se vrši prevoz i to:
– očitana saobraćajna dozvola
– fotokopija važeće registracione nalepnice sa koje se jasno može pročitati period važenja registracije

Ukoliko je vozilo uzeto na osnovu ugovora o finansijskom lizingu, dostaviti ugovor koji neophodno sadrži sve podatke o predmetnom vozilu: broj šasije, godina proizvodnje, trajanje ugovora o finansijskom lizingu, i sl. Pored
ugovora potrebno je dostaviti i fotokopiju plana otplate.

Za lice koje će preuzimati dozvole dostaviti na memorandumu ovlašćenje potpisano i overeno od strane direktora i dokaz da je radno angažovano kod podnosioca zahteva (MA obrazac) Ovlašćeno lice mora imati pečat preduzeća, kao
i dokaz o uplati administrativne takse od 2.000,00 dinara (BROJ ŽIRO RAČUNA 840-742221843-57; POZIV NA BROJ 97 50-016; PRIMALAC: Budžet Republike Srbije, SVRHA: Republička administrativna taksa).

Prilikom razduženja dodeljenih dozvola uz zahtev za razduženje podnosi se taksa od 310,00 dinara (BROJ ŽIRO RAČUNA 840-742221843-57; POZIV NA BROJ 97 50-016; PRIMALAC: Budžet Republike Srbije, SVRHA: Republička administrativna taksa).

Podeli na društvenim mrežama:

Slične teme...

Licence za prevoz tereta – Kako voditi regis... Da bi ste posedovali licencu za prevoz tereta neophodno je da angažujete lice koje poseduje sertifikat o profesionalnoj osposobljenosti za prevoz tere...
Počela dodela austrijskih nagradnih dozvola za voz... Poslovno udruženje Međunarodni transport je objavilo na svom sajtu da je 6. decembra počela dodela austrijskih nagradnih dozvola za voz na osnovu kori...
Kako pravilno popuniti dozvole za Poljsku Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture je objavilo uputstvo za popunjavanje poljskih dozvola. U prvom slučaju, kada prazno vozilo do...
Objavljena cena ispita za sertifikat o profesional... Zakon o prevozu tereta u drumskom saobraćaju je uveo novu funkciju, novo zanimanje – lice odgovorno za prevoz robe. Lice može dobiti sertifikat po osl...
ISTRAŽIVALI SMO: Koja su zaduženja lica odgovornog... Jovan Milićević (34) je po obrazovanju saobraćajni inženjer i poslovima u oblasti transporta se bavi već 8 godina. Time je po oslobođenju dobio sertif...
Licence za prevoz tereta u drumskom saobraćaju dob... Zakon o prevozu tereta u drumskom saobraćaju obavezuje sve prevoznike da od februara 2018. godine moraju da poseduju licence za prevoz - i to za: javn...
Utvrđivanje godišnjeg plana raspodele međunarodnih... Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture objavilo je obaveštenje i tabele uz zahtev za utvrđivanje godišnjeg plana raspodele dozvola z...
Dozvole za male kamione i kombi vozila – Kak... Zahtev za dodelu pojedinačne dozvole za prevoz teretnim vozilima čija nosivost uključujući i prikolice ne prelazi 3,5 tona se podnosi u skladu sa član...