Prevoz za sopstvene potrebe – Kako podneti zahtev za dozvole?

Novi Zakon o prevozu tereta u drumskom saobraćaju uređuje i uslove i način obavljanja prevoza tereta za
sopstvene potrebe u domaćem drumskom saobraćaju, kao i  prevoza tereta za sopstvene potrebe u međunarodnom drumskom saobraćaju.

Nedavno je Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture objavilo obaveštenje o načinu podnošenja zahteva za dodeljivanje dozvola za prevoz za sopstvene potrebe. Zahtev treba da sadrži podatke o prevozu za koji se dozvola traži (datum i mesto utovara i izvoznog/uvoznog carinjenja, mesto istovara, vrstu i količinu robe koja se prevozi), registarske oznake vozila kojim će se obaviti prevoz, kao i broj i vrstu potrebnih dozvola. Ukoliko zahtev za dodeljivanje dozvola bude pozitivno rešen podnosilac zahteva može da utovari i ocarini robu.

Pri podizanju dodeljenih dozvola podnosilac zahteva podnosi fotokopiju tovarnog lista i jedinstvene carinske isprave kao i fotokopiju fakture, odnosno dokaz da se radi o prevozu za sopstvene potrebe (samo ukoliko je u pitanju izvoz).
Kada je uvoz u pitanju uvozna dokumentacija se donosi prilikom razduživanja dozvole. Originali ovih dokumenata zajedno sa zahtevom i taksom od 310,00 dinara (BROJ ŽIRO RAČUNA 840-742221843-57; POZIV NA BROJ
9750-016;PRIMALAC: Budžet Republike Srbije, SVRHA: Taksa za zahtev) predaju se na pisarnici Uprave za zajedničke poslove (U zgradi SIV III, Ul. Omladinskih Brigada br.1, prizemlje, kancelarija br. 19 A).

Pored navedenog podnosi se dokaz o vlasništvu za vozilo kojim se vrši prevoz i to:
– očitana saobraćajna dozvola
– fotokopija važeće registracione nalepnice sa koje se jasno može pročitati period važenja registracije

Ukoliko je vozilo uzeto na osnovu ugovora o finansijskom lizingu, dostaviti ugovor koji neophodno sadrži sve podatke o predmetnom vozilu: broj šasije, godina proizvodnje, trajanje ugovora o finansijskom lizingu, i sl. Pored
ugovora potrebno je dostaviti i fotokopiju plana otplate.

Za lice koje će preuzimati dozvole dostaviti na memorandumu ovlašćenje potpisano i overeno od strane direktora i dokaz da je radno angažovano kod podnosioca zahteva (MA obrazac) Ovlašćeno lice mora imati pečat preduzeća, kao
i dokaz o uplati administrativne takse od 2.000,00 dinara (BROJ ŽIRO RAČUNA 840-742221843-57; POZIV NA BROJ 97 50-016; PRIMALAC: Budžet Republike Srbije, SVRHA: Republička administrativna taksa).

Prilikom razduženja dodeljenih dozvola uz zahtev za razduženje podnosi se taksa od 310,00 dinara (BROJ ŽIRO RAČUNA 840-742221843-57; POZIV NA BROJ 97 50-016; PRIMALAC: Budžet Republike Srbije, SVRHA: Republička administrativna taksa).

Podeli na društvenim mrežama:

Slične teme...

Promenjen Zakon o prevozu tereta Iako je Zakon o izmenama i dopunama zakona o prevozu tereta u drumskom saobraćaju poslat na hitno usvajanje još prošle godine, Skupština Srbije ga je ...
Predstojeće revizije godišnjeg plana raspodele doz... Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture objavilo je obaveštenje u vezi sa predstojećim revizijama godišnjeg plana raspodele za 2018. ...
PRIMENA Zakona o prevozu tereta u drumskom saobrać... Puna primena Zakona o prevozu tereta u drumskom saobraćaju počinje 12. februara, potvrdilo je za PlutonLogistics Ministarstvo građevinarstva, saobraća...
Raspodela čeških vremenskih dozvola Na zahtev delegacije Republike Srbije na zasedanju Mešovite komisije, održane 16. i 17. maja 2017. godine u Pragu, Ministarstvo saobraćaja Češke Repub...
Austrijski sindikati protiv planiranog proširenja ... Austrijski sindikat Vida izrazio je, povodom sastanka radne grupe dve zemlje u petak (2. februara 2018. godine), protivljenje planiranom proširenju ko...
OBRT: Menja se Zakon o prevozu tereta u drumskom ... Zakon o prevozu tereta u drumskom saobraćaju nije još ni ugledao svetlost dana, a već je pripremljen novi zakon o izmenama i dopunama postojećeg! Vlad...
CEMT dozvole – međunarodna propusnica prevoz... Kako bi se povećala efikasnost drumskog transporta, smanjio broj praznih vožnji i zaštitila životna sredina uveden je sistem multilateralnih CEMT dozv...
Šta će se desiti ako do 12. februara ne dobijete l... Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture je objavilo obaveštenje o obavljanju javnog prevoza nakon 12.02.2018. godine. U obaveštenj...