Zabrana korišćenja punog nedeljnog odmora u kabini od 1. januara 2019. u Španiji

Špansko ministarstvo nadležno za saobraćaj najavilo je početkom ove godine da će propis kojim se uređuje drumski prevoz a kojim se, između ostalog, uvodi zabrana korišćenja punog nedeljnog odmora u kabini vozila, stupiti na snagu od 1. jula 2018. godine. Međutim, presuda Evropskog suda pravde da Španija ovim propisom krši propise Evropske unije o pristupu profesiji, odložilo je stupanje na snagu.

Portal trans.INFO objavio je informaciju da je špansko nadležno ministarstvo izdalo saopštenje da se očekuje da novi propis, a time i zabrana korišćenja punog nedeljnog odmora u kabini vozila u Španiji, stupi na snagu 1. januara 2019. godine.

Izvor: Kancelarija Ivanović

Podeli na društvenim mrežama:

Slične teme...

Za korišćenje punog nedeljnog odmora u kabini vozi... Holandija je uvela zabranu korišćenja punog nedeljnog odmora u kabini vozila nakon što je Evropski sud pravde u decembru prošle godine doneo presudu p...
I Španija donela propis o upućivanju zaposlenih Španska Vlada je 26. maja 2017. godine usvojila propis o upućivanju radnika na rad u Španiju (Real Decreto Ley 9/2017). Pomenutim propisom su defin...