Još jedan veliki sudski postupak protiv kompanija MAN i Iveco

Sud u Minhenu pokrenuo je, po prvi put, sudski postupak protiv proizvođača kamiona koji su uključeni u dogovaranje cena. Postupak se odnosi na zahtev za naknadu štete koja je nastala kao posledica nezakonitih sporazuma o ceni kamiona između proizvođača.

Nedavno je počelo suđenje u Okružnom sudu u Minhenu o zahtevima za naknadu štete od strane proizvođača kamiona koji su 1997-2011. godine formirali kartel za dogovaranje cena. Postupak protiv MAN i Iveco je pokrenula nemačka špediterska kompanija.

Špediter sa sedištem u Berlinu zahteva odštetu, jer je, kako tvrdi, kupio nekoliko stotina kamiona po povišenim cenama. Međutim, proizvođači kamiona odbacuju optužbe kao neosnovane, jer potrošač nije oštećen, izveštavaju nemački mediji.

Do sada su predmeti koje su prevozne kompanije iznosile na sud protiv proizvođača koji su stvarali kartel rešeni u korist tužioca. Međutim, sud nije odredio nikakvu štetu.

Verovatno najveću tužbu u Minhenu podnelo je Savezno udruženje za logistiku drumskog prevoza i upravljanje otpadom (BGL). Udruženje okuplja 3.200 špediterskih i transportnih kompanija, a predmet se odnosi na 85.000 kamiona. BGL procenjuje da gubici prevoznika iznose preko 500 mil. Suđenje će početi sledeće godine.

Izvor: trans.info