U PKS konstituisana Grupacija za prevoz robe u drumskom saobraćaju

U Privrednoj komori Srbije održana je konstitutivna sednica Grupacije za prevoz robe u drumskom saobraćaju, koja okuplja 22 preduzeća iz cele Srbije. Grupacija će se u narednom periodu  baviti unapređenjem oblasti robnog transporta, analizom i izradom predloga, mišljenja i inicijativa u vezi sa propisima koji definišu ovaj vid privredne delatnosti.

Potpredsednik Privredne komore Srbije Raša Ristivojević rekao je da je PKS servis privrede i da zastupa interese svih privrednih društava. Kako se problemi u privredi odražavaju i na transportnu delatnost, on je ukazao da bi prevoznici trebalo na sastancima Grupacije da definišu probleme koje imaju u poslovanju i da ih predoče stručnim službana Privredne komore Srbije, koja će učiniti sve kako bi doprinela njihovom rešavanju. Raša Ristivojević je ocenio da su dobre i realne sve pokrenute inicijative članova Grupacije za prevoz robe u drumskom saobraćaju i pozvao privrednike da svoje probleme rešavaju kroz organe i tela PKS.

Na konsititutivnoj sednici za  predsednika Grupacije izabran je Miroslav Nikolić iz preduzeća „Srboeksport“, a za potpredsednika Branko Bešević iz preduzeća „Unitrag- Užice“.Čestitajući im na izboru, potpredsednik PKS Velibor Sovrović poželeo je novom sazivu i rukovodstvu Grupacije uspešan rad, kako bi njihove aktivnosti uspešno uticale na razvoj transportne privrede u Srbiji.

Članovi Gupacije doneli su odluku o formiranju dve sekcije – za transport opasnih tereta i za transport robe pod kontrolisanom temperaturom. Obe sekcije pratiće, analiziraće i radiće na izradi predloga izmena domaćih propisa, informisaće članice Udruženja za saobraćaj i telekomunikacije o trendovima u ovoj oblasti, a preduzimaće i aktivnosti na unapređenju saradnje sa nadležnim institucijama i međunarodnim organizacijama.

Sekcije će organizovati seminare, konferencije i druge oblike edukacije zajedno sa Centrom za obuku Udruženja za saobraćaj i telekomunikacije, pri čemu će sarađivati sa institutima i drugim organizacijama i proizvođačima vozila i opreme.