Nemačka spustila rampu šoferima sa malom platom

kamioni_240314Put srpske robe u Nemačku mogao bi značajno da poskupi. Ukoliko se nemački zakon o minimalnoj zaradi bude odnosio i na strane kompanije, naši špediteri i izvoznici moraće pošteno da odreše „kesu“. Poslodavci u Nemačkoj od 1. januara ove godine svoje zaposlene moraju da plaćaju najmanje 8,5 evra po satu, ali je posle žalbi nekoliko članica EU iz njega privremeno izuzeta transportna industrija.

Prevoznici nestrpljivo iščekuju konačnu odluku Evropske komisije po tom pitanju. Nemačka je, objašnjavaju u Privrednoj komori Srbije, ovim zakonom prvi put utvrdila minimalnu cenu rada, ali i predvidela da se on primenjuje i na tranzitni saobraćaj. Na radnike koji nisu državljani Nemačke, a obavljaju prevoz kroz Nemačku.

– Ovo je još jedna nova barijera – kaže za „Novosti“ Tatjana Ivanović, generalni sekretar Udruženja za međunarodni transport.

– Veliki problem je odnos cene rada u Srbiji i Nemačkoj i to nije za poređenje. Ohrabruje to što je Evropska komisija pokrenula prekršajni postupak protiv Nemačke, koja ima rok od dva meseca da se izjasni. Očekuje se da će zakon biti korigovan i da će se odnositi samo na kabotažu, odnosno na one prevoznike koji transportuju robu unutar Nemačke. Našim špediterima kabotaža u Nemačkoj nije ni dozvoljena, jer Srbija nije članica EU. Ako bude takva izmena zakona onda to naše prevoznike ne dotiče.

U slučaju da Nemci ne promene zakon, naši transportna preduzeća će imati probleme, pre svega administrativne. Obimna dokumentacija i svi papiri moraju da budu na nemačkom jeziku, tako da je reč o velikim troškovima dokazivanja. Ipak, uz minimalnu cenu rada, koja je oko jednog evra u Srbiji, kada se dodaju i dnevnice vozačima onda će to otprilike i biti iznos koji Nemci traže. Inače, Italija i Nemačka su zemlje sa kojima Srbija ima najveću robnu razmenu.

– Ovaj Zakon bi uticao na trgovinsku razmenu između Nemačke i Srbije, koja je tradicionalno jedan od vodeđih partnera Srbije, kako u uvozu, tako i u izvozu – objašnjavaju u PKS.

– Činjenica je da bi cena rada vozača koji su angažovani u transportu u Nemačkoj, znatno povećala troškove naših preduzeća koja posluju sa Nemačkom, i na taj način smanjila konkurentnost naših preduzeća u ovom sektoru. Takođe, ne treba zanemariti činjenicu, da bi zakon uveo i dodatno administrativno opterećenje poslodavcima koji angažuju vozače koji voze u ili kroz Nemačku.

Ovo podrazumeva, da bi srpski vozači bili u obavezi da carinskom organu prilikom ulaska dostave dokaz da im poslodavac sa sedištem u Srbiji, za vreme boravka u Nemačkoj, obračunava i isplaćuje minimalnu cenu rada po propisima Nemačke.

KOMORE

Privredna komora Srbije je nakon obavljenih konsultacija sa svim sektorima na koje utiče ovaj zakon, dostavila argumente kolegama iz evropskih privrednih komora i Evropskom parlamentu. Sve evropske komore saglasne su da se za transportere pronađe rešenje koje neće uticati na konkurentnost evropskih ekonomija.

Izvor: Novosti