Predstojeće revizije godišnjeg plana raspodele dozvola za 2018. godinu

Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture objavilo je obaveštenje u vezi sa predstojećim revizijama godišnjeg plana raspodele za 2018. godinu.

U obaveštenju je navedeno da zahtev za reviziju pojedinačnog plana raspodele podnosi samo prevoznik koji nije podneo zahtev za utvrđivanje godišnjeg plana raspodele. Podnošenje zahteva se vrši isključivo na formularima (tabelama) koji se preuzimaju na zvaničnoj internet prezentaciji Ministarstva. Uputstvo za popunjavanje formulara se nalazi uz formulare.

Zahtev za aprilsku reviziju prevoznik podnosi od 01. do 10. marta tekuće godine, zahtev za junsku reviziju od 1. do 10. maja tekuće godine i septembarsku reviziju podnosi od 1. do 10 avgusta tekuće godine u prostorijama pisarnice Ministarstva, soba broj 19a, SIV 3, Omladinskih brigada 1. Uz zahtev je neophodno dostaviti odgovarajuću Republičku administrativnu taksu Taksa za zahtev, molbu, predlog i drugi podnesak (tarifni broj 1).

Svaki podneti zahtev mora sadržati sledeće priloge:

Tabela 1. Izjava o vozačima u radnom odnosu preduzeća
Tabela 2. Izjava o vozilima u voznom parku preduzeća
Tabela 3. Broj i vrsta potrebnih pojedinačnih dozvola preduzeća do kraja 2018. godine