Prevoznici samo sa licencom – Šta donosi novi zakon o prevozu tereta u drumskom saobraćaju?

Novi Zakon o prevozu tereta u drumskom saobraćaju, čija je najvažnija novina uvođenje licenci za prevoznike, trebalo bi da bude usvojen u prvom kvartalu 2015. godine, najavilo je Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture. Na okruglom stolu u Privrednoj komori Srbije, u okviru javne rasprave o nacrtu tog zakona, prevoznici su istakli da se nalaze na rubu egzistencije i da puno očekuju od novog zakona, ali i da ima još dosta toga što treba raspraviti kako bi se dobila konačna verzija tog zakonskog akta.

Pomoćnik ministra građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Saša Stojanović je rekao da je predviđeno da zakon od tranutka usvajanja stupi na snagu, odnosno počne da se primenjuje u roku od tri godine.

– Mi želimo da skratimo taj rok stupanja na snagu zakona, ali potrebno je doneti 20 podzakonskih akata – kazao je Stojanović dodajući da to znači da ima prostora da se u hodu naprave određene izmene.

Zakon će bit usklađen sa evropskom regulativom i standardima i predviđa uvođenje licenci za domaći i međunarodni prevoz, uvođenje reda u tu profesiju, kao i kriterijume ko sve može time da se bavi, naglasio je on.

Načelnik odeljenja za međunarodni drumski transport u Ministarstvu saobraćaja Damir Ledenčan je istakao da će uvođenjem licenci domaći prevoznici koji se bave međunarodnim i domaćim transportom imati jednake uslove za pristup tržištu, kao što je to regulisano u državama u okruženju i kao što predviđa evropsko zakonodavstvo, odnosno da na tržištu neće biti privilegovanih.

– Očekujemo da u sledećoj godini donesemo najveći broj potrebnih podzakonskih akata, jer deo njih već spreman i nakon toga bi krenuli u proceduru izdavanja tih licenci i obezbeđivanju uslova za pristup tržištu onako kako to zakon predviđa – kazao je Ledenčan.

U postupku pripreme novog zakona kojim se uređuje oblast prevoza tereta u drumskom saobraćaju Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture sprovodi javnu raspravu od 24. oktobra do 14. novembra ove godine.

Razlozi za donošenje zakon su, pre svega, nepovoljan položaj domaćih prevoznika u odnosu na strane, zatim sprečavanje nelegalnog obavljanja međunarodnog prevoza, veća efikasnost u radu, otvaranje novih tržišnih mogućnosti, i drugi.

Uslovi za izdavanje licenci za prevoz biće poslovni ugled, finansijska sposobnost, profesionalna osposobljenost, stvarno i stalno sedište, odgovarajući vozni park – najmanje jedno teretno vozilo, ili skup vozila u vlasništvu, ili koristi vozila na osnovu lizinga i zakupa…

Predviđen je, takođe, odgovarajući broj zaposlenih vozača, odnosno najmanje jedan zaposleni vozač po teretnom vozilu ili skupu vozila. Licenca će moći da bude oduzeta prevoznicima. Prevoznici su bili neujednačeni u zahtevima, pa tako neki traže da se predvidi i iznajmljivanje vozača, zatim da se u slučaju konzumiranja alkohola kažnjava samo vozač a ne i firma i odgovorna osoba. Oni, takođe, kažu da putni nalozi nisu merodavni za proveru kilometraže i naplatu PDV-a, tvrde da se trenutno „srpsko tržište daje ‘na izvolte’ Crnogorcima i Bosancima“, i traže da država više obrati pažnju na tu važnu privrednu granu koja ostvaruje značajne devizne prihode.

Kompletan Nacrt zakona pročitajte OVDE.