Promenjen Zakon o prevozu tereta

Iako je Zakon o izmenama i dopunama zakona o prevozu tereta u drumskom saobraćaju poslat na hitno usvajanje još prošle godine, Skupština Srbije ga je usvojila krajem marta. Prema navodima državne uprave, usvojene izmene i dopune predviđaju usklađivanje sa Zakonom o inspekcijskom nadzoru, što će doprineti efikasnijoj borbi protiv sive ekonomije i zaštititi prevoznike koji zakonito posluju, posebno mala i srednja preduzeća.

Cilj je, kako se navodi, da se polovina prihoda koji su danas u sivoj zoni, a koji su procenjeni na 100 mil EUR, vrati u legalne tokove i time uveća prihod budžeta.

Novim zakonom menja se deo kod vožnje za sopstvene potrebe, definiše se javni prevoz, uvode licence za vozače…

Kompletan Zakon pročitajte OVDE.