Scania gasni generator za 100% zelenu energiju Apatinske pivare

Kompanija Scania i Apatinska pivara – članica Molson Coors Beverage Company, zajednički su realizovale inovativni projekat u oblasti kombinovane proizvodnje toplotne i električne energije (CHP – Combined Heat and Power).

Partnerstvo kompanije Scania Srbija, investitora Apatinske pivare i srpske kompanije Tehnolink kao izvođača radova, rezultiralo je puštanjem u rad kogenerativnog postrojenja snage 250 kW, koje koristi Scania gasni generatorski motor. Ovo postrojenje, koje uspešno radi od 2022, efikasno koristi biogas proizveden iz postrojenja za preradu otpadne vode (PPOV) Apatinske pivare, čime se proizvodi vlastita električna i toplotna energija za procese pravljanja piva.

Toplota koja nastaje od hlađenja gasnog generatorskog motora koristi se za pasterizaciju limenki, dok se toplota iz izduvnih gasova motora konvertuje u procesnu paru koja se koristi u proizvodnim procesima. Električna energija proizvedena ovim putem prodaje se Distributivnoj mreži po povlašćenoj ceni.

Miodrag Malinić, TS Process Engineer u Apatinskoj pivari, ističe da ovaj projekat predstavlja značajan korak ka održivim praksama proizvodnje piva.

– Upotreba Scania gasnog generatora omogućava nam da koristimo energiju iz vlastitog obnovljivog izvora, usklađujući se sa zelenom agendom Molson Coors Beverage Company za period od 2020. do 2030. godine – naglašava Malinić.

Povrat investicije za ovaj CHP projekat očekuje se u roku od četiri godine. Krajem 2023. godine, isporučen je milioniti kilovatsat (1.000.000 kWh) električne energije u elektro distributivnu mrežu Srbije.

Ugovor o održavanju gasnog agregata sa Scania Srbija d.o.o. obezbeđuje redovno servisiranje gasnog generatora na svakih 500 radnih sati, obezbeđujući dugoročnu efikasnost i pouzdanost sistema.

– Projekat koji smo realizovali sa Apatinskom pivarom u skladu je sa vizijom kompanije Scania o smanjenju štetnih emisija i pridruživanju globalnim naporima ka postizanju održive budućnosti – kaže Dario Bakić, menadžer prodaje za motore i autobuse poslovne jedinice Scania East Adriatic Region.

– Ovo uspešno partnerstvo predstavlja značajan i konkretan korak prema ostvarivanju ciljeva o smanjenju štetnog uticaja za okolinu i povećanju upotrebe obnovljivih izvora energije – dodaje Bakić.

Apatinska pivara, osnovana 1756. godine kao Carska pivara, ima bogatu tradiciju proizvodnje piva. Od 2012. godine pridružila se sistemu Molson Coors Beverage Company, postavši ključni igrač u globalnoj pivarskoj industriji, poznata po svom regionalno popularnom brendu, Jelen pivo.

Ovaj pilotski projekat iz Srbije poslužiće kao model svim članicama Molson Coors Beverage Company, prikazujući izvodljivost i prednosti integracije Scania gasnih generatorskih motora u održive prakse proizvodnje piva, dodaje se u saopštenju.

Foto: scania.com/rs