Unos podataka o euro-kategoriji vozila na HU-GO portalu – Važne izmene od 1. jula

Mađarska pooštrava pravila za određivanje ekološke kategorije u sistemu e-putarine, pa će tako, počev od 1. jula, kompanija NTPS Plc. automatski svrstati u najnižu ekološku kategoriju sva inostrana teretna vozila ukupne dozvoljene mase iznad 3,5 tone, registrovana u HU-GO sistemu, za koja prevoznici ne dostave verodostojne dokaze o ekološkoj kategoriji vozila.

Svi na koje se odnosi pravilo, imaju na raspolaganju period do 1. jula da u svoj HU-GO korisnički profil unesu potrebne dodatne registracione podatke vozila (marka, godina proizvodnje, broj šasije) i da učitaju dokument koji sadrži ekološku kategoriju vozila. Primarni cilj pooštravanja je efikasnija primena principa „zagađivač plaća“.

Jedan od elemenata za određivanje putarine za teretna vozila ukupne dozvoljene mase iznad 3,5 tone jeste ekološka kategorija. Određivanje ekološke kategorije – unošenje tačnih podataka i dostavljanje verodostojnog dokumenta u tu svrhu – osnovni je uslov da se u slučaju svih teretnih vozila, koja koriste mađarske puteve podložne putarini, putarina naplaćuje srazmerno nivou zagađivanja životne sredine i količini emisije izduvnih gasova.

– Dok u slučaju teretnih vozila mađarske registracije NTPS Plc. može da proveri ekološku kategoriju u javnoj evidenciji vozila Mađarske, u slučaju vozila inostrane registracije to trenutno nije moguće. Međutim, poštovanje principa zagađivač plaća odnosi se na sve korisnike, stoga smo – na osnovu opštih pravila naše kompanije – uveli obavezu dostavljanja dodatnih registracionih podataka o vozilu – marka, godina proizvodnje, broj šasije, kao i učitavanje dokumenta o ekološkoj kategoriji vozila u HU-GO profil – rekao je Tamaš Bartal, izvršni direktor kompanije National Toll Payment Services Plc. (NTPS Plc).

On je ponovio molbu da strani prevoznici provere da li su na odgovarajući način uneli tražene podatke i da li su učitali potrebne dokumente, a ukoliko to još nisu završili, da to neodložno učine.

– Takođe molimo naše korisnike da iz svog HU-GO profila brišu sva vozila koja više nisu u njihovom vlasništvu. Naravno, svi na koje se to odnosi biće obavešteni neposredno i posredno.

Detaljne informacije u vezi sa ekološkom kategorijom vozila dostupni su i na sajtu hu-go.hu, gde je postavljen i VIDEO koji objašnjava način unošenja traženih podataka i učitavanja dokumentacije.

Od 1. jula 2021. godine sva inostrana teretna vozila registrovana u HU-GO sistemu, čije podatke prevoznici nisu ažurirali do datog roka, NTPS Plc. će automatski svrstati u najnižu ekološku kategoriju (kategorija „C“, odnosno u HU-GO sistemu „EURO 0“), u kojoj vozilo ostaje sve dok prevoznik ne unese tražene podatke i dokumente. U međunarodnoj praksi slična pravila su na snazi i u mnogim drugim zemljama, kao na primer u Austriji, Češkoj i Slovačkoj.

Kontrolni sistem NTPS Plc. na mađarskim putevima koji podležu putarini mesečno evidentira 120-130 hiljada inostranih teretnih vozila, za koja su većinom već uneti obavezni podaci i učitani traženi dokumenti, ali se pravilo odnosi na sva vozila inostrane registracije.

Izvor: hu-go.hu