Uskoro novi zakon o radnom vremenu vozača i tahografima

Srbija je potpisnica Evropskog sporazuma o radu posada na vozilima koja obavljaju međunarodne drumske prevoze AETR, kojim su definisane obaveze vozača, kada upravljaju vozilima preko 3,5t, odnosno autobusima, u pogledu vremena upravljanja i odmora, uslove koje moraju ispunjavati tahografi odnosno uređaji za evidentiranje vremena upravljanja i odmora vozača kao i način njihove upotrebe.

U skladu sa ovim obavezama, pojavila se potreba za zakonom koji će definisati ovu oblast, a nacrt tog pravnog akta je na javnoj raspravi.

Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture sprovodi javnu raspravu o Nacrtu zakona o radnom vremenu posada vozila u drumskom prevozu i tahografima. U pitanju je zakon kojim se uređuju radno vreme posada vozila u drumskom prevozu, vreme upravljanja vozilom vozača, odobrenje tipa, ugradnja, pregled i način korišćenja tahografa, uslovi za radionice za tahografe, memorijske kartice, uslovi za proizvodnju memorijskih kartica i nadzor nad sprovođenjem ovog zakona u Republici Srbiji,

Javna rasprava o Nacrtu zakona sprovodi se od 25. februara do 16. marta 2015. godine.

Prezentacije i rasprave o predloženom Nacrtu zakona vodiće se na okruglim stolovima, koje će organizovati Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, u gradovima Republike Srbije, i to po sledećem rasporedu:

– ponedelja, 2. mart 2015. godine, u Novom Sadu, Privredna komora Vojvodine, 11h; – sreda, 4. mart 2015. godine, u Beogradu. Privredna komora Srbije, 11h. Primedbe, predlozi i sugestije dostavljaju se Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Beograd, Nemanjina 22-26 ili elektronskim putem na e-mail adresu: drumski@mgsi.gov.rs

Šta vas čeka u novom zakonu pročitajte OVDE