Uspeh CO2 standarda za kamione bazira se na komercijalnoj održivosti tehnologije

U završnom delu debate o CO2 standardima za kamione ključno je da se ambicija evropske politike zaštite životne sredine uskladi s komercijalnom realnošću sektora kojim dominiraju mali igrači s vrlo niskim stopama profita.

Nivo smanjenja CO2 od 15% za 2025, koji je predložila EU, biće važan pokretač za prihvatanje tehnologije koja štedi gorivo, međutim, predloženih 30% bi bilo izvodljivo samo ako bi se temeljilo na „well-to-wheel“ pristupu. Standardi za smanjenje emisije CO2 ne treba da primoravaju proizvođače da donose odluke o investicijama koje nisu isplative. Cilj za 2030. trebalo bi da bude postavljen samo tokom revizije 2022. godine i zasnovan na „well-to-wheel“ pristupu.

Povezivanje zakona o zaštiti životne sredine sa „well-to-wheel“ metodologijom će osigurati da se sve opcije alternativnih goriva i motori sa unutrašnjim sagorevanjem budu mogućnost. Matija Madž (Matthias Maedge), koji je na čelu IRU-a u EU, rekao je:

Donosioci odluka moraju osigurati da standardi CO2 za kamione odražavaju ulogu goriva s niskim nivoom ugljenika, a u koja operateri već ulažu, kao što su LNG i napredna biogoriva. Emisija ugljen-dioksida je jednako važna kao i efikasnost vozila. Tečna i gasovita sintetička i obnovljiva goriva biće glavni pokretač dekarbonizacije za komercijalna vozila i vozila za veća rastojanja.

Madž je takođe istakao da bi „IRU pozdravio otvoreniju raspravu o ulozi različitih alternativnih goriva za različite upotrebe. Standardi CO2 ne bi trebalo da dovedu do prebacivanja investicija u manja, manje efikasna vozila koja bi se lakše elektrifikovala i dovela do povećanja broja vozila na putu, većeg zagađenja i većeg nivoa CO2. Žrtvovanje nosivosti i dometa nije opcija za većinu prevoznika u drumskom saobraćaju.“

Transportni operateri rade na tome da njihove operacije postanu bolje za životnu sredinu, ali prilikom pokretanja novih tehnologija i alternativnih gorivamoraju se uzeti u obzir finansijska ograničenja ovog sektora. Politika ekološkog drumskog saobraćaja mora se zasnivati na ekonomičnom pristupu sa zakonodavstvom, a koji nije samo u skladu sa tehnološkom izvodljivošću, već i sa onim što je komercijalno održivo.

Ulaganja u infrastrukturu za dopunjavanje prirodnog plina i u mesta za električno punjenje, kao i šira dostupnost proizvoda, ključni su pokretači za ubrzanje recepcije na tržištu.

IRU poziva donosioce odluka da u završnim diskusijama, koje će se održati tokom naredne nedelje, razmotre realnost sektora. Zakonodavstvo u oblasti životne sredine mora se zasnivati na tehnološkoj i komercijalnoj izvodljivosti, mora biti podržano odgovarajućim okvirom i mora uzeti tehnološki neutralan pristup koji prepoznaje sve opcije alternativnog goriva. Elektrifikacija nije magično rešenje za dekarbonizaciju sektora.

Izvor: iru.org