Za Kazahstan 200 dozvola u 2015.

U Beogradu, 25. i 26. februara 2014. godine, održano je zasedanje Mešovite komisije za drumski saobraćaj između delegacija Republike Srbije i Republike Kazakhstan, navelo je poslovno udruženje   Pumedtrans na svom sajtu.

Za vreme pregovora srpska strana je istakla potrebu za povećanjem kontingenta bilateralno-tranzitnih dozvola kao i dozvola za prevoze za/iz trećih zemalja dok je kazakhstanska strana izjavila da još nije spremna za velika povećanja kontingenata.

Nakon diskusije dve delegacije su usaglasile  konačni kontingent dozvola za 2014. i preliminarni za 2015. godinu iznosi: – 200 dozvola za bilateralni-tranzitnih dozvola;   10 dozvola za/iz treće zemlje;

Na ovom zasedanju Mešovite komisije usaglašen je i parafiran nacrt Sporazuma koji da bi stupio na snagu treba da prođe proceduru predviđenu nacionalnim zakonodavstvima obe države.