Zabrana pušenja u kabini vozila u Rumuniji

U Rumuniji je 17. marta stupio na snagu novi zakon o zabrani pušenja kojim su obuhvaćene i kabine motornih vozila. Naime, kabina se po ovom zakonu smatra mestom rada zaposlenog te mu se u skladu sa tim zabranjuje pušenje.

Novčana kazna za fizičko lice kreće se od 100 do 500 leja (2.750 dinara), dok za preduzeća novčana kazna za prvi prekršaj iznosi 5.000 leja (138.000 dinara), za drugi prekršaj iznosi 10.000 leja a za treći prekršaj iznosi 15.000 leja.

Takođe, ovaj zakon predviđa da se nakon drugog prekršaja privremeno zabranjuje obavljanje delatnosti do otklanjanja uzroka za zabranu, dok se nakon trećeg prekršaja potpuno oduzima pravo na rad.

Nije sigurno da li će se i na koji način ova kaznena mera odnositi na preduzeća uključena u međunarodni prevoz, prenosi Poslovno udruženje Međunarodni transport na svom sajtu.