Zakon o bezbednosti saobraćaja definiše licence za profesionalne vozače

Novi Zakon o bezbednosti saobraćaja na putevima stupio je na snagu. Izmenama i dopunama predviđene su strože kazne za nasilničku vožnju, poput preticanja kolone preko pune linije ili prolaska kroz crveno svetlo, a za vožnju sa više od 2 promila alkohola u krvi predviđen je obavezan zatvor od 30 do 60 dana ili kazna rada u javnom interesu od 240 do 360 sati, 14-16 kaznenih poena i devet meseci zabrane upravljanja vozilom.

Zbog nevezivanja pojasa umesto dosadašnjih 5.000 dinara kazna će biti 10.000 dinara.

Novim zakonom predviđeno je i smanjenje kazni za pojedine prekršaje, poput vožnje u zaustavnoj traci, ili ako je vozačka dozvola istekla za više od šest meseci, jer se smatra da je to propust koji vozač može da napravi, a koji nema veze sa vozačkim znanjem i sposobnostima.

Pojedine radnje se više ne smatraju prekršajem – preticanje bicikala, radnih mašina, tarktora, motokultivatora, odnosno zaprežnog vozila, preko pune linije, pod uslovima propisanim zakonom, jer smo uočili da leti to utiče na stvaranje kolona, što smanjuje bezbednost na putevima.

PROFESIONALNI VOZAČI:

Osim opštih odredbi, naše čitaoce svakako najviše zanima deo zakona koji definiše ko i na koji način može postati profesionalni vozač.

Po Članu 23, vozač motornog vozila, odnosno skupa vozila, kome je upravljanje vozilom osnovno zanimanje, kada upravlja vozilom, odnosno skupom vozila kategorija C, C1, D, D1, CE, C1E, DE ili D1E, za obavljanje poslova
profesionalnog vozača (SRS) mora imati stečenu početnu kvalifikaciju, odnosno periodičnu obuku.

Vozač koji stiče početnu kvalifikaciju, mora da ispunjava sledeće uslove:
1) da ima vozačku dozvolu za upravljanje vozilima neke od kategorija navedenih u stavu 1. ovog člana,
2) da je završio propisanu obuku,
3) da je položio stručni ispit.

Stručni ispit za sticanje početne kvalifikacije sprovodi Agencija za bezbednost saobraćaja.

Periodična obuka sastoji se od obaveznih seminara unapređenja znanja u trajanju od najmanje 35 sati, u periodu od pet godina. Vozaču koji završi periodičnu obuku izdaje se sertifikat o stručnoj kompetentnosti kojim se potvrđuje periodična obuka.

Na zahtev vozača, nadležni organi izdaju vozaču kvalifikacionu karticu vozača  i upisuju međunarodni kôd „95“ u vozačku dozvolu, na osnovu početnog ili periodičnog SRS. Kartica i međunarodni kôd „95“ upisan u vozačku dozvolu imaju rok važenja od petgodina.

Tokom upravljanja vozilom, vozač iz stava 1. ovog člana mora kod sebe imati sopstvenu Karticu ili međunarodni kôd „95“ upisan u vozačku dozvolu. Bliže uslove o načinu sticanja i izdavanja početnog i periodičnog SRS, Kartici, programu i načinu sprovođenja obuke za sticanje početne kvalifikacije i periodične obuke, način polaganja stručnog ispita, uslove koje mora da ispuni ispitna komisija za polaganje stručnog ispita, izgledu i sadržaju obrasca SRS i Kartice, vođenju, rokovima i načinu čuvanja evidencije donosi ministar nadležan za poslove saobraćaja, na predlog
Agencije.

Privredno društvo ili drugo pravno lice, odnosno preduzetnik, dužni su da obezbede da poslove vozača iz stava 1. ovog člana obavljaju vozači koji poseduju Karticu ili upisan međunarodni kôd „95“ u vozačku dozvolu.

Primena ovog dela zakona počenje nakon donošenja adekvatnih pravilnika, što se očekuje u narednih 12 meseci.

NAJSKUPLJE KAZNE ZA:

Predviđeno je više slučajeva kršenja odredaba novog zakona za koji je zaprećena maksimalna kazna do 120.000 dinara.

– vožnja pod uticajem alkohola od 1,2 do 2,0 promila;

– vožnja bez položenog ijednog vozačkog ispita; vožnja pod zabranom;

– prekoračenje od 80 do 100 kilometara na čas van naselja;

– od 50 do 70 kilometara na čas u naselju i od 50 kilometara na čas u zoni usporenog saobraćaja;

– ista kazna i za vožnju po neosvetljenom delu puta bez uključenih prednjih svetala;

– prolazak na crveno ako se na pešačkom nalaze pešaci;

– preticanje odnosno obilaženje vozila koje se zaustavilo radi propuštanja pešaka na pešačkom prelazu;

– za preticanje kolone pod pratnjom;

– nepropuštanje vozila pod pratnjom;

– prelazak preko železničke pruge kada je to zabranjeno.

Kompletan Zakon pročitajte OVDE.