Regionalne pošte pokrenule zajedničku uslugu – PostPak

JP BH Pošta Sarajevo, Pošte Srpske Banja Luka, Hrvatska pošta Mostar, JP Pošta Srbije Beograd i Pošta Crne Gore Podgorica potpisali su u Mostaru Sporazum o razmeni otkupnih poštanskih pošiljaka – PostPak.

Reč je o sporazumu kojim se regulišu međusobni odnosi, kriterijumi i cene razmene otkupnih PostPak poštanskih pošiljaka između tih poštanskih operatera.

PostPak je nova usluga u regionu koja otvara granice i daje mogućnost slanja prekograničnih otkupnih pošiljaka, koje mogu sadržati robu i dokumente, a uručuju se primaocu uz naplatu otkupnog iznosa. To je adresirana međunarodna poštanska pošiljka mase do 30 kg, za koju se pošiljaocu daje potvrda o primanju pošiljke, a uručuje se primaocu uz potpis i naplatu otkupnog iznosa u korist pošiljaoca.

Bitno je istaći da se poštanske pošiljke PostPak predaju uz posebnu poštansku uslugu “Otkupna pošiljka”, te se tako i posebno obeležavaju.

Cilj ovog sporazuma je, između ostalog, sprečavanje dodatnih terminalnih i tranzitnih troškova za ovu vrstu pošiljke. Sporazum je potpisan na neodređeno vreme, a sa primenom će početi polovinom 2018. godine.