Zakon o radnom vremenu vozača i tahografima – Novi propisi uvode smart tahografe i veću odgovornost za radionice i tehničare

Posle tri godine od početka primene  Zakona o radnom vremenu posade vozila u drumskom prevozu i tahografima predložena je izmena zarad otklanjanja uočenih nedostataka i nejasnoća.  Nacrt zakona o izmenama i dopunama tog zakona je na javnoj raspravi.

Nedavno smo pisali o tome šta se menja iz ugla privrednih subjekata koji u obavljanju svoje delatnosti koriste teretna vozila i iz ugla vozača koji upravljaju ovim vozilima, a sada vam analiziramo segmente u vezi sa radionicama za tahografe i tehničarima.

Jasmina Jovanović iz kompanije  „Tahograf BG“ govorila je za naš portal o najznačajnijim novinama.

POSLOVI RADIONICE:

  • U skladu sa EU regulativom uvodi se pojam SMART tahografa, a radionicama se daje mogućnost da, ukoliko žele, mogu da obavljaju poslove na SMART tahografima. Uređenjem zakonskih okvira za obavljanje poslova SMART tahografa radionice će, kad započne obaveza isporuke novih vozila sa takvim tahografima, biti u mogućnosti da pruže usluge prevoznicima.
  • Jedna od novina je stavljanje akcenta na odgovorniji rad radionica i tehničara. Pooštreni su uslovi za oduzimanje dozvole radionici u smislu da će se dozvola oduzeti radionici ukoliko se u periodu od pet godina dogodi da je radionici dozvola privremeno oduzeta najmanje dva puta, što znači da treći prekršaj koji bi iziskivao privremeno oduzimanje dozvole zapravo znači trajno oduzimanje dozvole, a pri tome privremeno oduzimanje dozvole će uslediti usled svakog nepropisnog rada ili usled prestanka ispunjavanja bilo kog od uslova za dobijanje dozvole radionice.
  • U slučaju demontaže digitalnog tahografa, radionica nije u obavezi da preuzete podatke čuva u periodu od dve godine već iste samo prosleđuje prevozniku.

RUKOVODILAC RADIONICE:

Pooštreni su uslovi za rukovodioca radionice u smislu da sada rukovodilac radionice mora biti zaposlen na puno radno vreme na neodređeno vreme. Osim navedenog, uveden je i uslov za produženje licence – da poslednjih pet godina nije bila oduzimana dozvola za nepropisno obavljanje poslova, kao i da u tom periodu nije bio pravnosnažno osuđivan za krivično delo protiv privrede, protiv državnih organa, protiv pravnog saobraćaja ili protiv službene delatnosti.

TEHNIČAR:

Za produžetak licence tehničara ubuduće će biti potrebno da tehničar prisustvuje na četiri seminara unapređenja znanja. Takođe, tehničaru će se oduzeti licenca ukoliko mu je tokom važenja licence ista dva puta suspendovana.

Što se kaznenih odredbi tiče, u delu koji se odnosi na radionice za tahografe i tehničare nema značajnih izmena, rasponi novčanih kazni su ostali isti.

Osim navedenog, uvodi se obaveza uvoznicima da podatke o isporučenoj robi radionicama (tahografi, senzori kretanja i rezervnim delovima) dostave Agenciji za bezbednost saobraćaja i to pre isporuke na tržište, što bi kao rezultat trebalo da ima suzbijanje crnog tržišta i sive ekonomije na polju tahografa.

Kompletan Nacrt i detalje javne rasprave pročitajte OVDE.