Aerodrom Banja Luka gradi moderno kargo skladište – Očekuju “Turkish Cargo”

aerodrom_banjaluka_kargo_101116Prema Investicionom programu koji je usvojila Skupština akcionara, Aerodromu Banja Luka je odobren zajam od sedam miliona KM (oko 3,5 mil EUR) kod Investiciono-razvojne banke Republike Srpske (IRB RS). Ulaganja po osnovu Investicionog programa biće realizovana tokom 2017. potvrdio je direktor preduzeća Aerodromi Republike Srpske Aerodrom Banja Luka Miroslav Janjić.

To podrazumeva izgradnju savremenog kargo skladišta okvirne bruto građevinske površine planiranog objekta 1.300 metara kvadratnih, a skladište obuhvata prostor namenjen za robu koja zahteva posebne sanitarno higijenske uslove te prostor za univerzalnu robu, odnosno onu koja ne zahteva poseban tretman.

 – To nam otvara nove mogućnosti u razvoju kargo i putničkog saobraćaja. Želelmo da se pozicioniramo kao značajan kargo centar u regionu i šire –  dodao je.

Mišljenja je da postoji realna osnova za takve pretpostavke prvenstveno zbog dobre strateške pozicije Aerodroma Banja Luka.

Ranije su čelnici Aerodroma RS najavili da bi trebalo da se do kraja meseca sa predstavnicima “Turkish Airlines”-a potpiše ugovor kojim će konačno biti otvorena vrata da avioni natovareni rashlađenim mesom poleću iz Banja Luke.