Nebojša Mandić, CEO Intereuropa Logističke usluge Beograd – Novi logistički centar obezbediće kapacitete za snažan razvoj

Kompanija Intereuropa ima tradiciju dugu preko 70 godina, a poslednje tri jedan od prioriteta Koncerna je razvoj poslovanja u Srbiji. Sredinom ove godine, Nebojša Mandić preuzeo je funkciju generalnog direktora Intereuropa – Logističke usluge Beograd.

U intervjuu za portal PlutonLogistics Nebojša Mandić govori o profesionalnim izazovima, usmerenju kompanije na našem tržištu, novim investicijama i situaciji u lancima snabdevanja na globalnom nivou.

– U ovim izazovnim vremenima pobediće oni logističari koji uspeju da obezbede konkurentna i kvalitetna rešenja “skrojena po meri”, a tu će svakako pored standardnih usluga međunarodnog transporta i skladištenja, distribucija, tj. “last mile delivery” igrati veoma važnu ulogu – poručuje naš sagovornik.

PL: Ove godine postali ste deo tima kompanije Intereuropa u Srbiji. Koji je vaš najveći profesionalni izazov na novoj poziciji?

– Da, sredinom 2021. godine sam se priključio timu Intereurope, jer me je privukao nov i veoma interesantan profesionalni izazov. Ključ je u tome da se osigura održiv rast i poveća naše tržišno učešće u logističkim uslugama koje pružamo, a vi znate da smo se potrudili da izgradimo sveobuhvatan portfolio, od međunarodnih transporta, u avio, pomorskom i drumskom saobraćaju, preko različitih zbirnih transporta, usluga skladištenja, preko posredovanja u carinskim postupcima, pa sve do domaće distribucije i express usluga koje nam predstavljaju najmlađi segment. Postavili smo klijente i njihove logističke potrebe u centar svih svojih aktivnosti i iz tog razloga radimo na razvoju korporativne kulture, na motivaciji zaposlenih, na digitalizaciji poslovanja, na neprestanom unapređenju kvaliteta i uvođenju novih usluga.

PL: Intereuropa je kompanija sa dugom istorijom, kao brend veoma dobro poznata u bivšoj Jugoslaviji. Čini se da su od prošle godine intenzivirali poslovanje u Srbiji. Kakvi su dugoročni planovi za naše tržište?

– Potpuno ste u pravu, Intereuropa ima tradiciju dugu preko 70 godina. Poslednje tri godine, jedan od prioriteta Koncerna je razvoj poslovanja u Srbiji, a od prošle godine rezultati tog novog pristupa postali su vidljivi. Pored razvoja postojećih i uvođenja novih usluga, planiramo proširenje prisustva na našem tržištu i na lokacije gde danas ne poslujemo. Osim toga planiramo izgradnju modernog logističkog centra i na svemu tome radimo sa ciljem da postanemo jedan od vodećih logističara u Srbiji.

PL: Možete li nam dati više informacija o izgradnji tog logističkog centra?

– S obzirom na to da u Dobanovcima, gde i sada poslujemo, imamo zemljište upotrebljive veličine u svom vlasništvu, to je mesto gde planiramo gradnju i dalji razvoj. Još je rano da govorimo o detaljima ove investicije, ali mogu da vam kažem da plan obuhvata više novih objekata za skladištenje različitih vrsta robe, centar za auto-logistiku i novu poslovnu zgradu, sa ukupnom površinom od više desetina hiljada kvadratnih metara. Tu želimo da obezbedimo dovoljan i adekvatan kapacitet, kako za dalji razvoj sadašnjih usluga u narednih deset godina, tako i za dalju digitalizaciju poslovanja i uvođenje novih usluga.

PL: Koje su još investicije u planu?

– Pored te najveće investicije koju imamo u planu, najviše ulažemo u opremu za bezbednost i sigurnost, jer nam je cilj da osiguramo svojim zaposlenima bezbedan i zdrav rad, ali i da svojim klijentima osiguramo sigurnost robe tokom korišćenja naših logističkih usluga. Ranije, tokom ove godine, u svoje poslovanje uveli smo savremen sistem za procesiranje transporta i usluga, za vođenje saradnje sa klijentima, kao i za poslovno izveštavanje. To nam sada u velikoj meri pomaže da bolje razumemo logističke potrebe klijenata i tržišta uopšte, da promptno uočimo oblasti poslovanja koje treba modifikovati i da u svakom trenutku imamo sve potrebne informacije dostupne jednim klikom.

PL: Ove godine ste dobili dozvolu za obavljanje ostalih poštanskih usluga. Uveli ste express i cargo dostavu robe na teritoriji Srbije. Da li to znači da se pripremate za rast internet prodaje u našoj zemlji?

– Da, ove godine smo dobili dozvolu obavljanje poštanskih usluga. Uvođenje i razvoj tog, zasad našeg najmlađeg segmenta poslovanja, radimo postupno. Prvo smo dostavnom mrežom pokrili sve ključne poslovne centre u našoj zemlji, a potom smo tu mrežu stavili u funkciju naših klijenata, omogućavajući im da, nakon uvoza, koriste usluge domaće distribucije, odnosno da bez obzira na to gde se njihovo poslovanje nalazi, preuzmemo robu za izvoz. Potom smo proširili dostavnu mrežu na teritoriju čitave zemlje i fokusirali se na B2B segment, bez obzira da li se radi o izvozu, uvozu ili domaćoj distribuciji.

Time smo stvorili uslove da razvijemo poslovanje i na B2C segment, odnosno da se uključimo u e-commerce i internet prodaju. Vreme u kojem živimo, navike ljudi, ali i pandemija virusa COVID-19, doveli su do prave eksplozije ovih usluga u čitavom svetu, pa i kod nas. Svakako, želimo da i u toj utakmici budemo jedan od vodećih igrača.

PL: Globalno, čini se da situacija u transportu i logistici nikad nije bila složenija. Na koji način vi pronalazite alternativna rešenja za vaše klijente?

– Kako svojevremeno rekoše: “svako vreme ima svoje breme”. Razgovarate sa čovekom koji je bio deo tima koji je međunarodnu logističku kompaniju održao operativnom za vreme ekonomskih sankcija, međunarodno i nacionalno potpuno legalno, za vreme hiperinflacije, ratnih dešavanja…

Uvek postoji izlaz. Svi smo, danas, svedoci velikog pregrupisavanja u svetu koje direktno utiče, između ostalog i na logistiku. Tu imamo niz različitih uticaja, od ograničenosti transportnih kapaciteta, do rapidnog povećanja tražnje za logističkim uslugama, preko promena navika klijenata, redizajniranja poslovnih modela, rasta cena energenata, itd. Iz svih ovih razloga, saradnja klijenata i logističkih kompanija potrebnija je nego ikad. Korisnici logističkih usluga koji su spremni da prihvate nove okolnosti, da analiziraju ponuđene opcije i opredele sa za one koje mogu da uklope u svoje poslovanje, na kraju dana pobeđuju.

U tom svetlu, mi smo danas više logistički konsultanti nego samo pružaoci tih i tih usluga. U bliskoj saradnji sa klijentima, donosimo odluke u realnom vremenu, čime štitimo njihove poslovne interese, dok istovremeno sebe gradimo kao logistički sistem, pouzdan i u ovim okolnostima.

PL: Kažu da je u ovakvoj situaciji teško prognozirati prilike u narednom periodu. Ima li bar ikakvih naznaka u kom smeru bi se globalna trgovina i transport robe mogli razvijati u bliskoj budućnosti?

– Potpuno ste u pravu. Niko nema kristalnu kuglu, uz čiju pomoć bi mogao da predvidi budućnost. Ipak, kako su se poslovni modeli menjali -na primer iz “in-sourcing”-a u “out-sourcing” i u određenim slučajevima unazad, tako smo bili svedoci da ceo svet u dužem vremenskom periodu premešta svoju proizvodnju u Aziju. Time se, uz rast tražnje i različita ograničenja kapaciteta, logistička mreža između tog kontinenta i ostaka sveta u bukvalnom smislu reči usijala do pucanja. Sada će se tražiti rešenja za proizvodnju koja nisu toliko udaljena, koja će biti manje zavisna od dugačkih i kompleksnih logističkih mreža, a gde je moguće organizovati proizvodnju željenog kvaliteta i prihvatljive cene.

Digitalizacija, predvidljivost i dostupnost logističkih procesa će, svakako, nastaviti da se podiže na još viši nivo. Pobediće oni logističari koji uspeju da obezbede konkurentna i kvalitetna rešenja “skrojena po meri”, a tu će svakako pored standardnih usluga međunarodnog transporta i skladištenja, distribucija, tj. “last mile delivery” igrati veoma važnu ulogu. To je jedan od razloga, da se vratim na jedno od vaših ranijih pitanja, zbog kojeg smo ove godine uspostavili mrežu za domaću distribuciju i express usluge.