Vladan Šaljić, direktor kompanije „DHL Freight“ – Kvalitet usluge će imati sve veći značaj

Kompanija „DHL Freight“ posluje u više od 50 zemalja i ima više od 12.000 zaposlenih. Poseduje svoju mrežu od 208 terminala za zbirni transport uglavnom u zemljama Evrope, ali i u Severnoj Africi i na Bliskom istoku. Godišnje „DHL Freight“ organizuje transport oko 45 miliona pošiljki.

Kompanija je prisutna u Srbiji od 2007, a od ove godine i kao zasebno pravno lice pod imenom DHL Freight d.o.o.

To je bio povod za razgovor sa Vladanom Šaljićem, direktorom kompanije „DHL Freight“. U intervjuu za PlutonLogistics, Vladan Šaljić govori o uslugama koje pružaju, rezultatima u Srbiji, kao i o izazovima u industriji.

PL: DHL je sinonim za ekspresnu kurirsku dostavu pošiljki. Recite nam nešto više o „DHL Freight“-u.

– „DHL Freight“ je ponikao iz „Danzas“-a, kompanije koja je osnovana davne 1815. u Švajcarskoj, a koja se bavila brodskim, železničkim i drumskim transportom. DHL je akvizirao „Danzas“ 1999. kako bi, osim express-a (kurirske dostave), proširio svoje usluge na sve vidove transporta. Tako je nastao „DHL Freight“ kao nosilac drumskog, železničkog i multimodalnog transporta, prevashodno u zemljama Evrope, kao i delu Severne Afrike, Istoka i Bliskog istoka, odnosno, odakle god postoji ekonomska opravdanost slati pošiljke kamionom/železnicom.

PL: Od nedavno u Srbiji poslujete kao samostalni privredni subjekat. Predstavite nam „DHL Freight“ u Srbiji? Koje usluge su najzastupljenije u našoj zemlji?

– Naša osnovna delatnost je drumski transport, gde nudimo usluge punog utovara (Full Truck Load – FTL), dotovara (Part Truck Load – PTL) i usluge zbirnog/grupnog transporta (Less Than Load -LTL), kao i usluge skladištenja i carinskog posredovanja. Pored drumskog, bavimo se i železničkim i multimodalnim transportom. Trudimo se da veliki deo tržišta uvidi da možemo da organizujemo i razne vidove specijalnih-vangabaritnih transporta, opasnog tereta (ADR), kao i organizaciju sajmova uz kombinovanje više vidova transporta.

PL: Kakve ste rezultate postigli u 2017? Kakve su projekcije u 2018?

– Postignuti rezultati su iznad planiranog nivoa i to ističem sa posebnim ponosom jer smo uspeli da zadržimo trend rasta koji je u proseku 25% u poslednje 3 godine. Za 2018. planirani rast je 20%, a sudeći po rezultatima u januaru, mišljenja sam da će biti i veći!

PL: Kako ste globalne DHL standarde prilagodili lokalnom tržištu?

– Kod globalnih standarda nama je prevashodno fokus na usavršavanju zaposlenih kao i kulturi profesionalizma u odnosu sa klijentima. Kada govorimo o usavršavanju zaposlenih, govorimo o usavršavanju svih zaposlenih, a ne samo rukovodećeg kadra, što rezultira podizanjem kvaliteta usluge na veći nivo. To čini zadovljstvo, kako klijenata tako i samih zaposlenih, većim. Jedan interesantan podatak je da u okviru „DHL Freight“-a postoji više od 500 licenciranih trenera za obuku zaposlenih.

PL: Sa kojim izazovima se susrećete u poslovanju?

– Izazova ima mnogo, i manje-više su isti u svim kompanijama u industriji transporta. Pored zadržavanja na graničnim prelazima, ove godine se javlja još jedan izazov, a to je nedostatak profesionalnih vozača. Državljani Srbije mogu raditi u određenim zemljama EU bez ograničenja boravka, te se primećuje “blaga migracija” jednog dela profesionalnih vozača ka zemljama Zapadne Evrope. Naravno, to vrlo utiče na prevozničke kompanije. Zasada to može da se izbalansira, ali u budućnosti će vrlo verovatno rasti cene transporta. Mislim da su transportne kompanije toga svesne, a trebalo bi da budu i korisnici transportnih usluga zbog planiranja sopstvenih finansijskih parametara.

PL: U Srbiji obaranje cena ili sistem najniže ponude predstavlja vodeći izazov za opstanak logističkih kompanija. Kako naći meru između kvaliteta usluge, njene cene i zarade kompanije?

– Mišljenja sam da će taj trend obaranja cena uskoro prestati, a direktno se odnosi na prethodni odgovor. Takođe mišljenja sam da će kvalitet usluge imati sve veći značaj, jer dovoljno je da klijent samo jednom nema pravu informaciju o svojoj pošiljci-transportu i da 50 EUR uštede postane 500EUR, ili više, minusa… Dokle god imate kvalitetan servis klijenti će biti zahvalni i odani, čak i ukoliko je cena malo veća u odnosu na druge ponuđače.

PL: Kvalitet zaposlenih je presudan u poslovanju firme. Na koji način birate kadrove? Koliko ulažete u njihovo dodatno obrazovanje?

– Kao što rekoh, visok kvalitet usluge je primaran, a to podrazumeva kvalitetno obučen kadar. Jedna od osnovnih obuka je obuka na osnovu evaluacije zaposlenih, koja se radi dva puta godišnje. Naravno tu su i dodatni interni programi (prema potrebi zaposlenog), kao i eksterni program sa već dokazanom metodologijom usavršavanja. Lično smatram da je najbolje kada zaposleni raste zajedno sa kompanijom, od početne pozicije do rukovodeće. Možda je potrebno više vremena, ali je kvalitet neminovan!

Za više informacija

DHL Freight d.o.o.
Prva industrijska zona bb
22314 Krnješevci Srbija
Phone: +381 22 366 700
Fax: +381 22 366 755