Od plate do PENZIJE bez stresa – Da li ste razmišljali o dobrovoljnoj penziji?

Nekada su ljudi razmišljali o penziji kao periodu kada će napokon moći da provode više vremena s unučićima, odlaze na plac ili u selo i radnim danima, a ne samo vikendima i praznicima, u potpunosti se posvete hobijima ili se bar naspavaju. Danas sve više podozrevaju od tog famoznog prelaska sa plate na penziju, jer znaju da će im se prihodi neminovno i značajno smanjiti. Ali, da li baš mora tako?

Naravno da ne, ali je potrebno da o ovoj životnoj prekretnici počnemo da mislimo na vreme. Da razumemo i prihvatimo da postoje načini da se prihodi u starosti dopune i održi približan ili isti životni standard na koji smo navikli za vreme aktivnog rada. Važno je da je moguće malim izdvajanjima danas, uživati u pristojnim prihodima sutra.

Jedan od načina da se ostvare dopunski prihodi u trećem dobu je štednja u dobrovoljnim penzijskim fondovima. Naime, pre više od 15 godina kada su ovi fondovi počeli sa radom, ova vrsta nebankarske štednje omogućila je i našim građanima da ostvare pravo na dopunsku, privatnu penziju.

Kako to zapravo izgleda?

Štednja za penziju izuzetno je fleksibilna u svim svojim fazama. U periodu akumulacije sredstava, član može da postane svako, bez obzira na radni status. To znači da penzijske doprinose građani mogu da uplaćuju za sebe ili nekog drugog, kao i poslodavac za svoje zaposlene, u kom slučaju je privatna penzija važan deo paketa beneficija koji im pomaže da privuku, motivišu i zadrže zaposlene. Kako donja starosna granica za članstvo ne postoji, jedan broj roditelja se odlučuje da i svojoj, tek rođenoj deci, štedi za budućnost.

Fleksibilnost se ogleda i u dinamici plaćanja penzijskih doprinosa koju svaki član može da prilagodi trenutnim finansijskim mogućnostima. Tako su moguće redovne, mesečne uplate, periodične i jednokratne. Minimalna uplata iznosi 1.000 dinara, može da se promeni u bilo kojem trenutku i bez ikakvih troškova ili gubitka prava.

Država je prepoznala značaj štednje za starost i podržala razvoj dobrovoljnih penzijskih fondova kroz poreske i druge olakšice. Uplate penzijskih doprinosa poslodavaca do neoporezivog iznosa od 6.541 dinara po zaposlenom oslobođene su poreza na zarade i obaveznih socijalnih doprinosa. S druge strane i uplate pojedinca putem administrativne zabrane do navedenog iznosa, oslobođene su poreza na zarade.

Foto: pasja1000/pixabay.com

Starosna granica za početak primanja penzije je 58 godina života, bez obzira na pol. Član tada može da odluči da počne da prima penziju ili da nastavi da do čak 70. godine života plaća doprinose i time je učini još većom.

I u fazi povlačenja fleksibilnost se javlja kao vrlo važna karakteristika štednje za starost. Članu fonda je ostavljen izbor načina povlačenja sredstava, tako što jednokratno može da podigne do 30% akumulirane sume, da se odluči da penziju prima u redovnim intervalima ne kraćim od godinu dana, kao doživotni anuitet ili da izabere kombinaciju ovih načina. Pored toga, na internet prezentaciji fonda www.dunavpenzije.com, članovima je omogućen direktan i stalan pristup individualnom računu i svim promenama na njemu.

Zašto Dunav dobrovoljni penzijski fond?

Dunav dobrovoljni penzijski fond ove godine slavi 15 godina uspešnog poslovanja. Od početka rada, profesionalno i odgovorno gradi tržište dobrovoljnih penzijskih fondova u zemlji i u velikoj meri doprinosi rastu štednje za starost naših građana. U fondu za svoju dopunsku, privatnu penziju štedi preko 90.000 građana. Vrednost imovine je preko 19,5 milijardi dinara što čini 39,66% tržišnog učešća i po oba parametra Dunav je daleko najveći dobrovoljni penzijski fond u zemlji. Ostvareni godišnji prinos na kraju 2021. godine iznosi 3,08%, ubedljivo najviši na tržištu, dok se iz fonda redovno isplaćuje preko 500 penzija.

Potreba za svakom vrstom sigurnosti, pa tako i finansijskom, urođena je svima. Ona se, prirodno, samo pojačava u vremenima kada intenzivnije osećamo da je ugrožena. Vreme kriza upravo je takvo vreme i ljudi su zainteresovaniji i spremniji da prihvate načine da tu potrebu za sigurnošću zadovolje. A privatne penzije su, svakako, jedan od najadekvatnijih načina za to.

Uz uvažavanje i potpuno razumevanje potrebe svojih članova za finansijski sigurnim i dostojanstvenim starenjem, Dunav je dobrovoljni penzijski fond koji im pomaže u mudrom i odgovornom planiranju privatne penzije. Sa širokom prodajnom mrežom i odgovornim i profesionalnim investiranjem poverenih sredstava, posvećen je razvoju i očuvanju dugoročnih odnosa sa građanima i poslodavcima, njihovoj, kao i dobrobiti celokupne zajednice.

Kontakte za više informacija i dodatne savete potražite OVDE