Zdravlje i navike vozača kamiona: evo šta kažu ispitivanja!

Fondacija za odgovornu vožnju VINCI Autoroutes sprovela je ispitivanje o navikama i zdravstvenom stanju vozača kamiona koji rade u Francuskoj. U studiji je učestvovalo 515 vozača iz 18 različitih zemalja, a evo šta kažu rezultati!

Istraživanje je pokazalo da čak 73% vozača ima ili prekomernu težinu ili gojaznost, mereno indeksom telesne mase. Tačnije, samo 1 od 4 vozača imao je normalan indeks telesne mase. Posmatrano prema godinama starosti, najviše je gojaznih u kategoriji 55 do 64 godine.

Upitani o kvalitetu ishrane, vozači su imali potpuno različita mišljanja: 33% smatra da je njihova ishrana uravnotežena, 33% smatra da je neuravnotežena, a 34% nema definisan stav.

Kada je reč o fizičkim aktivnostima, manje od 29% ispitanika reklo je da se bavi sportskim aktivnostima. Očekivano, istraživanje je pokazalo da je procenat onih koji vežbaju u velikoj meri povezan sa godinama satarosti, te da naglo opada nakon 25 godine.

Anketa je sadržala i druga pitanja, kao što su upotreba duvana, alkohola itd.

Utvrđeno je da je potrošnja duvana kod vozača teretnih vozila u proseku oko 38%, dok je najviše pušača među bugarskim vozačima (56%).

Duvan najčešće koriste vozači u kategoriji od 25 do 34 godine najviše (49% njih). Vozači koji su rekli da svakodnevno puše, troše u proseku 18,8 cigareta dnevno (naspram 14,1 cigareta dnevno za opštu populaciju u Evropi).

Što se tiče alkohola, samo je 6 od 10 vozača kamiona odgovorilo na pitanja na ovu temu – uprkos zagarantovanoj anonimnosti. Međutim, iz ovog uzorka, 8% ispitanika reklo je da svakodnevno piju alkohol. Takođe, 2% vozača priznalo je da su uzimali neku vrstu droge.

Ispitanici su, inače, u okviru ove studije davali i odgovore na pitanja kao što su – koji faktori im najviše otežavaju bavljenje ovim poslom (na prvom mestu su bile saobraćajne gužve, sa prosečnom „ocenom“ 3,9 -na skali od 1 do 5), koje nebezbedne navike ih ometaju u vožnji, da li su zadovoljni svojim vozačkim veštinama (po svemu sudeći veoma su zadovoljni, jer je prosečna ocena koju su sebi dali bila više od 4 – na skali 1 do 5) itd. Partner VINCI Autoroutes u ovom projektu bila je fondacija Carcept Prev, a eksperti iz različih oblasti vozačima su davali savete za poboljšanje zdravstvenog stanja, navika u vožnji, životnog stila itd…