„Hemofarm“ prvi dobio status ovlašćenog privrednog subjekta

Uprava carina Srbije dodelila je početkom aprila prvi status ovlašćenog privrednog subjekta kompaniji „Hemofarm“ iz Vršca. Reč je o statusu  koji se dodeljuje kompanijama koje predstavljaju pouzdanog i proverenog partnera. Do sada je ukupno 5 kompanija podnelo zahtev za odobrenje statusa ovlašćenog privrednog subjekta, a 1. aprila doneto je rešenje o dodeljivanju tog statusa kompaniji „Hemofarm“.

Zahvaljujući tome, kompanija „Hemofarm“ je sada priznata kao siguran partner  na carinskom području Republike Srbije, a kontrole robe će biti svedene na minimum. To će kompaniji uštedeti vreme i ona će moći više energije da uloži u obrt kapitala.

– Prioritet Uprave carina je da pruži podršku razvoju privrede Srbije i u tom smislu se preduzimaju konkretne mere kako bi se omogućilo kompanijama da lakše i brže posluju. Da bi unapredila odnose sa poslovnom zajednicom, kao jednim od najvažnijih partnera, Uprava carina je nastavila da izdaje odobrenja za primenu pojednostavljenih carinskih postupaka kompanijama koje posluju savesno i u skladu sa zakonom, čime je omogućeno njihovo efikasnije i ekonomičnije poslovanje – navela je Carina u saopštenju.

Međutim, kako navodi Carina, nisu ni sva pojednostavljenja ista. Većina kompanija koja posluje u Srbiji nije tehnički spremna za sofisticirana pojednostavljenja koja na naše tržište ulaze sa uvođenjem evropskih standarda. To je slučaj i sa statusom ovlašćenog privrednog subjekta koji ne može da dobije bilo ko, već samo ona kompanija koja je prošla rigoroznu kontrolu svih segmenata poslovanja i za koju je zaključeno da je usvojila stroge evropske standarde, te da je sposobna da garantuje bezbednost kako u proizvodnji, tako i u skladištenju, distribuciji i otpremi robe.

Od 1. septembra 2014. godine Uprava carina je, po ugledu na zakonodavstvo i standarde EU, stvorila sve neophodne uslove za početak uvođenja sistema ovlašćenih privrednih subjekata, koji predstavljaju najznačajniju novinu u važećem carinskom zakonodavstvu. Kompanije koje od carinske administracije dobiju odobrenje za navedeni status, predstavljaju pouzdanog partnera i samim tim koriste veći broj pogodnosti u carinskom postupku. Osnovne prednosti koje donosi sistem ovlašćenog privrednog subjekta ogledaju se u mogućnosti sprovođenja jednostavnije carinske procedure koja podrazumeva manje kontrola, manje dokumentacije, prednost pri carinjenju, izbor mesta kontrole, ali i bolje odnose i priznanje drugih organa državne uprave, kao i bolje pozicioniranje kompanije na tržištu.

Direktor Uprave carina, Miloš Tomić, je sa velikom satisfakcijom dočekao vest o dodeljivanju prvog sertifikata za status ovlašćenog privrednog subjekta kompaniji „Hemofarm“ koja je, kako je istakao,  dugi niz godina jedna od najrazvijenijih i najuspešnijih kompanija  u Republici Srbiji.

–  Mogućnost koju otvara status ovlašćenog privrednog subjekta je izuzetno značajna za privrednike, jer će biti u prilici da budu efikasniji i konkurentniji na inostranom tržištu, što može dovesti do sveobuhvatnog napretka domaće privrede –  rekao je direktor Uprave carina i dodao da “svojim brojnim aktivnostima Uprava carina iznova dokazuje da, kao važan organ u funkcionisanju tržišta, nastoji da se približi privrednom sektoru, a to je ono što izdvaja moderne, savremene administracije od onih koje to nisu.“

Da podsetimo, Uprava carina je počela da uvodi pojednostavljene postupke od oktobra 2010. godine i do danas 291 kompanija primenjuje neki od vidova pojednostavljenja: 226, primenjuje pojednostavljeni postupak po fakturi, dok 76 kompanija ima mogućnost tzv. “kućnog carinjenja“  što je ozbiljniji vid pojednostavljenja koji omogućava da se transportna sredstva direktno upućuju u i iz prostora nosioca odobrenja.

Upotrebu elektronskih carinskih deklaracija nalaže i sistem ovlašćenih privrednih subjekata čime se poboljšava i analiza rizika na graničnim prelazima, tranzit postaje efikasniji, smanjuju se zastoji i omogućava privredi da postane konkurentnija na globalnom tržištu.