Koliko smo udaljeni od uvođenja „zelenih koridora“ na prelazima sa EU?

Zapadni Balkan je princip “zelenih koridora/traka” od njegovog uvođenja do danas mnogo puta pozdravio i uveliko je poznato da je u pitanju jedna od najvažnijih inicijativa za omogućavanje bržeg protoka robe. Radi daljeg unapređenja, regionalna privreda više puta je preporučivala uvođenje istog koncepta na graničnim prelazima sa EU.

Upravo su o ovoj temi detaljnije govorili predstavnici carinskih administracija Srbije, Severne Makedonije i Grčke, koji su se 17. marta sastali na prelazu Preševo-Tabanovce, na inicijativu Transportne zajednice i CEFTA Sekretarijata.

O narednoj etapi razvoja sistemske razmene podataka (SEED) i njene nadograđene verzije SEED+, razgovarali su Konstantinos Murtidis, generalni direktor Uprave carina pri Nezavisnoj upravi javnih prihoda Grčke, Slavica Kutirov, direktorka Uprave carina Severne Makedonije, Duško Marinković, v.d. zamenika direktora Uprave carina Srbije, kao i predstavnici CEFTA Sekretarijata i Transportne zajednice.

Direktor CEFTA Sekretarijata Emir Đikić rekao je da je SEED+ jedan od glavnih prioriteta CEFTA-e, i da će pored razmene podataka između uprava carina, obuhvatiti i sve agencije angažovane na carinjenju robe, kao i da će se vremenom proširiti na trgovinu uslugama.

Potvrdio je i da je sastanak sa predstavnicima UC Grčke značajan korak u približavanju CEFTA strane ka EU i širenju dobre prakse, kao što su zeleni koridori, ne samo u okviru CEFTA-e, gde je skoro dva miliona kamiona koristilo ovu inicijativu, već i na graničnim prelazima sa EU.

Generalni direktor UC Grčke Murtidis istakao je da je pilot implementacija zelenih koridora na graničnom prelazu Evzoni-Bogorodica važan i unapređen oblik saradnje između dve carinske uprave učesnice (Grčke i Severne Makedonije). Dodao je i da je razmena podataka o kretanju tereta pre dolaska na granicu ključni element inicijative, važan za širi region, kao i za susedne države članice EU.

SEED se primenjuje od 2010. godine i predstavlja unapređeno upravljanje prelazima na Zapadnom Balkanu. Poboljšani SEED+ dodatno unapređuje efikasnost i pojednostavljuje procedure. SEED i SEED+ u praksi doprinose skraćenju vremena čekanja na prelazima, pojednostavljenju procedura i manjim troškovima.

Direktor Sekretarijata Transportne zajednice Matej Zakonjsek podržao je regionalne partnere u naporima da koncept zelenih koridora prošire na Grčku i druge zemlje članice EU.

– Severna Makedonija i Srbija su prvi regionalni partneri na Zapadnom Balkanu koji su uspostavili zajedničke granične kontrole i obezbedili zajedničko obavljanje graničnih i carinskih formalnosti. Ako se primeni na granicama sa zemljama članicama EU, ovaj koncept će biti jednako uspešan – izjavio je Matej Zakonjsek.

Predstavnici UC Srbije podržali su mogućnost unapređenja koncepta zelenih koridora, kao i njegovo proširenje na zemlje članice EU, potvrdivši da bi se time ekonomije u ovom delu Evrope još bolje povezale.

Izvor: Uprava carina