REGION: Sa kojim problemima se suočavaju špediteri u Crnoj Gori?

Previše česti detaljni pregledi kontejnera koji idu u tranzit – što uslovljava povećanje troškova, neadekatni rokovi za donošenje rešenja na žalbe, kao i različita tumačenja carinskih propisa u različitim carinskim ispostavama i usmena službena komunikacija, neke su od glavnih prepreka u radu sektora špedicije u Crnoj Gori.

Članovi Odbora Udruženja špeditera Privredne komore Crne Gore (PKCG) žalili su se i na rad skenera u Baru, razduženje garancija, elektronsku potvrdu istupa…

U fokusu Odbora udruženja špeditera Privredne komore Crne Gore, na sednici održanoj 18. juna 2021. godine, bili su ograničenja u poslovanju sa Upravom prihoda i carina, razvoj projekta NCTS-a, kao i Studija merenja prosečnog vremena carinjenja.

Privrednici su ukazali na potrebu unapređenja sistema komunikacije Uprave prihoda i carina sa špediterskm kompanijama, dodajući da interni raspisi Uprave prihoda i carine često sadrže instrukcije direktno vezane za način, uslove, mesto carinjenja određene vrste roba. Kompanije u ovom sektoru nemaju uvid u te raspise, niti ih mogu staviti na uvid klijentima, već su samo usmeno informisani, te su ukazali da je od velikog značaja da sve informacije, uredbe, dopisi koje se tiču uslova carinjenja budu svima dostupni i javno objavljeni na portalu Uprave prihoda i carina.

Kako se navodi na sajtu PKCG,  privrednici su tokom sastanka posebno istakli problem tumačenja zakonskih rešenja i carinskih propisa, navodeći njihovu potpuno različitu primenu u praksi, stvarajući im na taj način teškoće u poslovanju. S tim u vezi, predloženo je organizovanje radionica, seminara i obuka, kako bi se ovi problemi prevazišli.

NCTS

Ovaj projekat, koji je u završnoj fazi, omogućiće sprovođenje tranzitnog postupka bez zadržavanja robe na granicama, što podrazumeva elektronsku komunikaciju carinskih organa svih država Evropske unije i drugih država članica Konvencije o zajedničkom tranzitu (Velika Britanija, Norveška, Island, Švajcarska, Lihtenštajn, Turska, Severna Makedonija i Srbija).

Cilj ovog projekta je ispunjavanje uslova za pristupanje Evropskoj uniji koji se odnosi na primenu Konvencije o zajedničkom tranzitnom postupku i Konvencije o olakšicama u trgovini robom.

– Primena konvencija pretpostavlja prethodno izmenjene carinske propise, uspostavljanje odgovarajuće organizacione strukture i korišćenje elektronske tranzitne aplikacije kompatibilne sa evropskim Novim kompjuterizovanim tranzitnim sistemom (NCTS) – istaknuto je na sastanku.

Ulaskom Crne Gore u Konvenciju očekuje se olašana robna razmena ove zemlje i njenih ključnih spoljnotrgovinskih partnera, jer se broj potrebnih carinskih deklaracija smanjuje na jednu. Očekuje se smanjenje zadržavanja i čekanja kamiona na granicama.

Merenje prosečnog vremena carinjenja

Ratka Stijepović, konsultantkinja Međunarodne finansijske korporacije (IFC), govorila je o značaju merenja vremena carinjenja i objasnila da će ovaj projekat biti realizovanu septembru, uz tehničku pomoć IFC.

– Meriće se prosečno vreme potrebno da se okončaju procedure uvoza, izvoza i tranzita roba od momenta ulaska u carinsku teritoriju Crne Gore do momenta njenog napuštanja, odnosno do momenta puštanja robe u slobodan promet. U obzir će se uzeti ukupno vreme potrebno za završavanje svih formalnosti, a posebno će biti merena vremena svih aktera, javnih i privatnih, uključenih u pomenute postupke – rekla je Stijepović.

Ona je kazala da će studija biti sprovedena u četiri carinske ispostave: Terminal Podgorica, granični prelaz Dobrakovo, Slobodna zona Bar i na Aerodromu Podgorica, tokom sedam uzastopnih dana na svakoj pojedinačnoj lokaciji.

Izvor: Privredna komora Crne Gore