Uskoro otvaranje poglavlja 29 o carinskoj uniji

Pregovaračko poglavlje 29, koje se odnosi na carinsku uniju, trebalo bi sa Evropskom unijom da bude otvoreno do leta, a Ministarstvo finansija i Uprava carina su spremni za to.

-Najveći izazov u ovoj fazi pregovaračke pozicije za poglavlje 29 – carinska unija je pronalaženje finansijskih sredstava za automatizaciju izvoza i uvoza. Kada to uradimo, tranzit, izvoz i uvoz obavljaće se isključivo razmenom poruka na relaciji učesnik u carinskom postupku – carinska administracija, kao što se sada radi u tranzitu – rekao je pomoćnik direktora Uprave carina i zamenik predsednika pregovaračke grupe, Veselin Milošević.

On je rekao i da se nada da će u junu Uprava carina krenuti pripremnu fazu za uvođenje automatizacije izvoza i uvoza. Predsednik pregovaračke grupe 29 – carinska unija, Vesna Hreljac Ivanović rekla je da je ova oblast regulisana propisima na nivou carinske unije, i da se ti propisi neposredno primenjuju u zemljama članicama.

-To znači da praktično nema mogućnosti pregovaranja o sadržini tih propisa, o modalitetima propisa koji bi više odgovarali našem ekonomskom i pravnom sistemu. Nema pregovaranja ni o tranzicionim periodima za prilagođavanje sistemima, što znači da se u sustini u ovom poglavlju pregovori vode o dinamici usvajanja starih tekovina EU, i implementaciji tih procesa –  rekla je Hreljac Ivanović.

Ona je rekla da je carinsko zakonodavstvo Evropske unije doživelo velike promene sa stupanjem na snagu novog Carinskog zakona EU 1. juna 2016. godine, ali da je i pored toga Evropska komisija u svim svojim izveštajima istakla visok stepen usaglašenosti srpskog zakonodavstva sa zakonodavstvom EU

– Suština je da su i u novom zakonodavstvu Evropske unije prava i obaveze učesnica pristupa isti, promenjen je način obavljanja carinskih formalnosti – objasnila  je Hreljac Ivanović.