Veterinarsko-sanitarna kontrola pošiljki na graničnim prelazima – Nove izmene pravilnika

Ministarstvo poljoprivrede izmenilo je Pravilnik o vrstama pošiljki koje podležu veterinarsko-sanitarnoj kontroli i načinu obavljanja veterinarsko-sanitarnog pregleda pošiljki na graničnim prelazima. Izmene su objavljene 10. juna u Službenom glasniku br. 66-2022, a stupile su na snagu osam dana kasnije.

Između ostalog, izmene su sledeće:

U članu 5 dodate su tarifne oznake 1702, 1704, 1806 i on sada glasi:

Član 5.

– Pošiljke mešovite hrane iz tarifnih brojeva 1601, 1602, 1603, 1604, 1605, 1702, 1704, 1806, 1901, 1902, 1905, 2004, 2005, 2103, 2104, 2105 i 2106 koje se uvoze u Republiku Srbiju, radi stavljanja u promet, moraju da potiču iz objekata koji su odobreni za izvoz prerađenih proizvoda životinjskog porekla sadržanih u tim proizvodima.

Izmenjen je član 18, koji se odnosi na način obavljanja veterinarsko-sanitarnog pregleda pošiljke, u slučaju vraćanja izvezene pošiljke, odnosno na pregled dokumentacije, te on sada glasi:

Član 18.

U slučaju vraćanja pošiljke koja je izvezena iz Republike Srbije na graničnom prelazu procenjuje se bezbednost pošiljke na osnovu obavljenog pregleda dokumentacije, identifikacije pošiljke i fizičkog pregleda pošiljke.

Pregled dokumentacije iz stava 1. ovog člana odnosi se na proveru:

1) rešenja kojim se utvrđuje da ne postoje veterinarsko-sanitarne smetnje za uvoz – povraćaj pošiljke;
2) originala sertifikata koji prati pošiljku ukoliko se vrši povraćaj kompletne pošiljke, odnosno overene kopije originala sertifikata ukoliko se vrši povraćaj dela pošiljke, sa kojim je pošiljka izvezena iz Republike Srbije, koji je poništen od strane nadležnog organa zemlje uvoznice;
3) detaljnog obrazloženja nadležnog organa zemlje uvoznice o razlozima za odbijanja pošiljke, sa prevodom na srpski jezik;
4) dokumentacije kojom se potvrđuje da su ispoštovani uslovi skladištenja i prevoza pošiljke, kao i da sa pošiljkom nije manipulisano.

Identifikacija pošiljke iz stava 1. ovog člana obavlja se u skladu sa čl. 10. i 11. ovog pravilnika, u zavisnosti od vrste pošiljke.Fizički pregled pošiljke iz stava 1. ovog člana obavlja se u skladu sa čl. 12–17. ovog pravilnika, u zavisnosti od vrste pošiljke.

Ostale izmene možete preuzeti OVDE, a kompletan pravilnik pogledati OVDE.

Iz Uprave carina za PlutonLogsitics navode da se očekuje usklađivanje Spiska roba sa tarifnim stavovima koji pri uvozu podležu veterinarsko-sanitarnoj kontroli, sa najnovijim izmenama.

– U cilju lakšeg praćenja robe za koju je neophodno da Granična veterinarska inspekcija izvrši pregled prilikom uvoza, sačinjen je Spisak roba sa tarifnim stavovima koji pri uvozu podležu veterinarsko-sanitarnoj kontroli, koji je kontinuirano ažuriran u saradnji sa Graničnom veterinarskom inspekcijom i objavljivan na sajtu Uprave carina, po svakoj izvršenoj izmeni. Na osnovu istog, u informacionom sistemu carinske službe, povezane su tarifne oznake u koje se svrstava roba koja podleže veterinarsko-sanitarnoj kontroli sa šiframa isprava koje izdaje granična veterinarska inspekcija (bezuslovna kontrola šifra – U64 i uslovna kontrola šifra – I64) – navode.

Imajući u vidu da je donet navedeni propis, kojim se u određenom delu menjaju nadležnosti granične veterinarske inspekcije, odnosno opseg robe koja je u nadležnosti iste, Uprava carina je preduzela radnje na usklađivanju navedenog spiska sa ovim izmenama.

Po usaglašavanju ovih izmena, u saradnji sa predstavnicima Granične veterinarske inspekcije, izvršiće se i ažuriranje informacionog sistema carinske službe, a sa novom verzijom spiska biće upoznati svi učesnici u carinskom postupku, dodaju iz Uprave carina.