Agencija za luke pokrenula 6 prekršajnih postupaka od početka godine

Agencija za upravljanje lukama je saopštila da je tokom 2018. godine pokrenula šest prekršajnih postupaka.

Postupci su pokrenuti protiv privrednih društava zbog nedostavljanja sažetih prijava u zakonski određenom roku, u cilju naplate lučkih i pristanišnih naknada.

Agencija je u prethodne dve godine pokrenula ukupno 14 prekršajnih postupaka protiv privrednih društava, koja su kršila odredbe Zakona o plovidbi i lukama na unutrašnjim vodama.

– Kako bi se za sve učesnike u vodnom saobraćaju stvorili jednaki i povoljni uslovi za rad, pooštrene su i unapređene  mere kontrole i naplate naknada, pa će tako Agencija i u narednom periodu pratiti obaveze subjekata koje proističu iz Zakona, i blagovremeno preuzimati mere iz svoje nadležnosti – navela je Agencija na svom sajtu.