„DHL Freight“ uspešno realizovao transport vetrogeneratora za prvu vetroelektranu u Srbiji

Kompanija „DHL Freight“ uspešno je realizovala izuzetno kompleksan transport vetrogeneratora i pratećih komponenti za prvu vetroelektranu u Srbiji, koja će se u narednom periodu graditi u Kuli.

Zahtevan i specifičan transport vetrogeneratora i svih pratećih komponenti „DHL Freight“ je realizovao koristeći više različitih vidova transporta: prekookeanski, rečni, i specijalni-vangabaritni drumski transport. Složenosti transporta doprinele su i same komponente vetrogeneratora koje su uglavnom vangabaritne i zahtevaju posebnu opremu prilikom transporta i pretovara.

Pojedine komponente vetrogeneratora, koji će biti visine 178 metara, dostizale su težinu i preko 30 tona, uz visinu od preko 5,5 metara, navela je kompanija u saopštenju. Kantri menadžer kompanije „DHL Freight“ Vladan Šaljić istakao je izuzetno zadovoljstvo zbog uspešno realizovanog transporta vetrogeneratora.

– Uspešno završen multimodalni transport vetrogeneratora i pratećih komponenti potvrda je visokih standarda poslovanja „DHL Freight“. Transport vetrogeneratora uključivao je transport i pretovar robe sa prekookeanskog broda u „Luci Konstanca“ (RO) na barže, plovidbu Dunavom, a kasnije i pretovar robe sa barži u „Luci Apatin“ na specijalne kamione. Jasno je da je reč o zahtevnom i specifičnom poslu koji iziskuje visoko obučenu i profesionalnu ekipu stručnjaka iz DHL, inženjere iz industrije vetrogeneratora, koji rade u „Regional Wind Competence“ centru – EMEA, kao i posebnu mehanizaciju koja je sve to morala da adekvatno prati i kontroliše – zaključio je Šaljić.

„DHL Freight“ nudi regularan servis za kompletne utovare, dotovare i zbirni transport u drumskom saobraćaju. „DHL Freight“ zbirni transport omogućava prevoz širokog spektra pošiljki – od standardnog tereta, paletizovane i nepaletizovane robe do sanduka, burića, nestandardnog tereta i opasnih materija (ADR).