Luka Ploče: U razvoj i proširenje kapaciteta uloženo 100 mil EUR

U rekonstrukciju, razvoj i proširenje kapaciteta luke Ploče uloženo je 100 mil EUR i za oko dve godine će sve nove usluge već biti u funkciji, tako da će u luku moći pristajati brodovi sa 150.000 tona tereta (u odnosu na sadašnjih 75.000 tona), rečeno je na sastanku direktorke Luke Ploče Deše Ratfham i predstavnika Vanjskotrgovinske komore BiH, saopšteno je na sajtu Komore.

Rathman je naglasila da se celokupan razvoj luke Ploče zasnivao na potrebama privrede BiH, te je dosadašnja saradnja najvećih domaćih kompanija u luci Ploče dokazala da je ona u mogućnosti udovoljiti svim njihovim potrebama na kvalitetan način, a podatak da danas čak 85% kapaciteta luke otpada na firme iz BiH to i potvrđuje.

Zaključeno je da postoji obostrani interes za dalju zajedničku saradnju u cilju iznalaženja odgovarajućih modaliteta za stvaranje povoljnijih uslova poslovanja podjednako konkurentnih i prihvatljivih kako za privrednike iz Bosne i Hercegovine, tako i za lučku upravu Ploče, te da je ovo samo početak uspešne saradnje.